Členská schůze 2019


Pozvánka a návrh programu výroční členské schůze tenisového oddílu TJ Slavoj Český Těšín

Datum a čas: pátek 29. 3. 2019 v 17,00 hodin

Místo konání: klubovna tenisového oddílu

Program:

  • 1. Zahájení
  • 2. Schválení programu
  • 3. Volba mandátové, návrhové komise
  • 4. Zpráva o činnosti TO za rok 2018
  • 5. Zpráva o hospodaření TO za rok 2018
  • 6. Zpráva revizní komise
  • 7. Zpráva mandátové, návrhové komise
  • 8. Diskuse
  • 9. Závěr