Členská schůze TO 2018/2ZÁPIS NÁHRADNÍ* ČLENSKÉ SCHŮZE TO TJ SLAVOJ Č. TĚŠÍN

Český Těšín, 7. listopad 2018; Klubovna TO

(*Vzhledem k tomu, že plánovaná členská schůze nebyla v době jejího začátku v 17 hod. usnášení schopná, uskutečnila se po uplynutí 15 min, tj. v 17.15 hod. náhradní členská schůze z přítomných členů podle původního programu zasedání.)

PŘÍTOMNÍ Podle prezenční listiny.

PROGRAM

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Volba mandátové, návrhové a volební komise

4. Návrh a volba delegátů na VH TJ Slavoj Č.T

5. Zpráva mandátové, návrhové a volební komise

6. Diskuse

7. Závěr
1. Zahájení NČS – zasedání zahájil člen výboru/předseda TO Jakub Rašík, přivítal všechny přítomné.

2. Schválení programu NČS – Návrh programu NČS přednesl Jakub Rašík. Program byl schválen.

3. Volba mandátové a návrhové komise

– Členkou mandátové komise byla zvolena Eva Fajová

– Členem návrhové komise byl zvolen Miloš Vavrys

4. Návrh a volba delegátů na VH TJ Slavoj Český Těšín – přítomní členové TO navrhli a zvolili za TO celkem 11 delegátů + 1 náhradníka na VH TJ Slavoj Č. Těšín.

5. Zpráva mandátové a návrhové komise

– Zprávu za mandátovou komisi přednesla Eva Fajová; sdělila, že z celkového počtu členů TO (120) je přítomno 14. Pro navržení, resp. volbu delegátů na VH TJ Slavoj Český Těšín byl tento počet členů TO NČS dostačující.

– Zprávu za návrhovou komisi přednesl Miloš Vavrys, který konstatoval, že NČS TO zvolila delegáty na VH, která se koná dne 19.11.2018 – jmenovitě:

Jakub Rašík, Pavel Wojtyla, René Košut, Radek Banáš/Jiřina Banášová, Dagmar Szturcová, Rudolf Dulava, Karel Hota, Eva Fajová, Miloš Rusniok, Zdeněk Blinka, Vladislav Martynek a jako náhradník byl zvolen Tomáš Skoupil.

6. Diskuse

R. Dulava – Vznesl dotaz na Program VH TJ Slavoj Č. Těšín konané dne 19.11.2018 a zajímal se také o současnou situaci závodního tenisu v Č. Těšíně

P. Wojtyla – Objasnil stávající obtížnou situaci ZT; poukázal na havarijní stav tělocvičny ZŠ Na Kontešinci (statika, světla); jsou zde na místě obavy ze spadnutí haly! Vyslovil také záměr žádat MěÚ Č. Těšín o dotace; tuto žádost však musí podat TJ Slavoj prostřednictvím složitého dotazníku; nyní nemáme prostor pro závodní tenis a pokud se tento stav brzy nezlepší a dotace nebude poskytnuta (max. sleva 300,- Kč pro trénink ve Vendryni je málo) a nebudou-li pro hraní podmínky, pak nadějní těšínští hráči odejdou – naše 5letá tréninková práce bude zmařena

M. Vavrys – Se tázal na podklady/detaily ohledně Oslav 90. výročí TO v KASS dne 27.102018 kvůli zveřejnění akce v místním tisku
J. Rašík – Přečetl (v rámci odpovědi M. V.) poděkování od Petra Wojtyly výboru TO, autorům bulletinu vydaném k 90. výročí založení TO a všem, kteří se na náročné oslavě podíleli

7. Závěr – Předseda tenisového oddílu Jakub Rašík, poděkoval všem přítomným členům za aktivní přístup a NČS ukončil.

Zapsal: Miloslav Vavrys

Ověřil: Jakub Rašík
1.11.2018 | Návrh programu členské schůze 

Návrh programu členské schůze tenisového oddílu TJ Slavoj Český Těšín
Datum a čas: 7. 11. 2018 v 17,00 hodin
Místo konání: Klubovna tenisového oddílu1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Volba mandátové, návrhové a volební komise

4. Návrh a volba delegátů na VH TJ Slavoj Č.T

5. Zpráva mandátové, návrhové a volební komise

6. Diskuse

7. Závěr

Start a Conversation

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *