Category: Klubové turnaje

Oddílový turnaj

Tradiční oddílový turnaj Slavoje patřil vždy k vysoce, na klubové úrovni hodnoceným událostem. Příležitost odehrát oddílový přebor je pro klubové hráče nepsaným zákonem a  bytostným projevem sounáležitosti ke klubu zároveň. Čerstvější výsledky jsou zachyceny od roku 2008, kdy začal být publikován web těšínského tenisu. Garantem turnaje byl v té době Vladislav Martynek, hrálo se pouze v kategorii singles. Zásluhou Vlastimila Alexy se od roku 2010 soutěží i v kategorii doubles, garantem singlové části se stal Jiří Černý. Organizačně se začínají postupně angažovat taky Petr Zamazal a  Martin Hlawiczka.  Taktovku turnaje  v obou kategoriích přebírá od sezóny 2016  René Košut. 

Continue reading

Winter Cup

Populární zimní deblová soutěž  v režii Jiřího Pavlíka měla premiéru v zimě 2008/2009 ve víceúčelové hale na Svojsíkově ulici. Od sezóny 2014/2015 tenisté využívají zázemí nově postavené tenisové haly na zimním stadióně. Soutěž je určena  pro clubové amatérské hráče.  Od roku 2017 přebírá organizaci turnaje  René Košut. 

Continue reading

Memoriál Stoszka

Koncem srpna se na tenisových kurtech v Českém Těšíně pravidelně schází více jak padesát neregistrovaných amatérských hráčů z širokého okolí aby svou účastí na Memoriálu vzdali hold památce skvělému člověku, bývalému všestrannému třineckému a těšínskému sportovci – Láďovi Stoszkovi. Iniciátorem tohoto prestižního klání byl v roce 2004 Petr Wojtyla. Turnaj, který se odehrává v překrásném prostředí – pod kaštany u Olzy, je typický také svou příjemnou atmosférou, hudbou, tancem a zpěvem po náročných sobotních utkáních. Vše bývá umocněno přítomností členů rodiny.

Continue reading

Mistrovství Těšínů

Mistrovství příhraničních měst Českého Těšína a Cieszyna se konalo poprvé v roce 2012 a to díky projektu „Tenis bez hranic“. Tato událost podporována evropskými penězi a mnohými sponzory nejenže nese silný náboj pospolitosti Čechů a Poláků, ale zároven umožňuje zkvalitnit podmínky sportování a tím přilákat mladé adepty bílého sportu. Toto amatérské mistrovství dvou hraničních usedlostí u toku řeky, prohloubuje spřízněnost obou slovanských národů u Olzy, rozšiřuje myšlenku vzájemnosti a pochopení obou blízkých národů.

Continue reading

Deputy Cup

Impulsem ke vzniku turnaje bylo obnovení oslav Hornicko hutnických dnů v Českém Těšíně v roce 2011.  Zásluhou tehdejšího místostarosty Petra Procházky se začal v rámci doprovodného programu oslav hrát deblový tenisový turnaj určený pro amatérské hráče, členy TJ Slavoj a obyvatele Českého Těšína starší 16 let. Premiérový ročník tehdy zahájil a taky hrál senátor Petr Gawlas. V roce 2015, po vypršení mandátu místostarosty,  byl turnaj přechodně přejmenován na  Walker Cup. Pořadatelstvím turnaje je od roku 2016  pověřen René Košut. 

Continue reading