Dotace

2014

Zastupitelstvo města schválilo dne 23. 6. 2014 usnesením č. 713/19.ZM
poskytnutí dotace na částečné financování nákladů na údržbu majetku
TJ Slavoj Český Těšín v oploceném tenisovém areálu na nábřeží Míru
ve výši 100 000,– Kč. Tenisový oddíl tyto peníze investoval do
dokončení opravy oplocení dětského kurtu, betonové stěny a kurtů č. 4,
5 a 7. Rekonstrukce byla rovněž provedena na WC, kde bylo kompletně
vyměněno sanitární zařízení a taky se provedla rekonstrukce osvětlení.
Za poskytnutou mimořádnou finanční dotaci členové tenisového oddílu
vyjádřili poděkování.