Historie2


Předsedové oddílu: 1946 – Jan Cieslar | 1948 – Karel Jaroš | 1950 – Bohumil Gazdík | 1953 – Štěpán Žák | 1957 – Bohumil Muroň  | 1972 – Zdeněk Kubík | 1978 – Karel Hota  | 1990 – Bohumil Muroň | 2000 – Jiří Pytela  | 2011 – Jiří Pavlík | 2018 – Jakub Rašík


hist-kh Založení českotěšínského tenisu se datuje k roku 1928. Tehdy byl tenis jedním z nejpopulárnějším sportovním odvětvím ve městě.  V Českém Těšíně již před válkou bylo 7 tenisových dvorců:  2 dvorce za katolickým kostelem, tenisové dvorce u plovárny výhradně pro českou společnost (hráči Křesťan, Polášek, Schwarc, Zatloukal), 2 tenisové dvorce na Střelnici v místě dnešních dvorců pro německou společnost (Kocur, Lewinski, hrabě Larisch), 1 tenisový kurt za dnešní budovou vodáren na Komorní ulici. Ve válečných letech postupně zanikly tenisové dvorce na Kontešinci a na Komorní ulici. Tenisové dvorce na Střelnici a u plovárny se nacházely ve velmi špatném stavu.

Protože české tenisové kurty v Hrabině byly po válce zcela zničeny, tenisový odbor SK Český Těšín rozhodl, že bude započato pouze s úpravou 2 kurtů na Střelnici. Opravené kurty byly otevřeny koncem září roku 1945. U této příležitosti sehrál náš oddíl přátelské utkání s nejlepším klubem župy 1. ČLTK Moravská Ostrava. V roce 1946 byl na valné schůzi zvolen předsedou Jan Cieslar. Tenisový klub byl registrován Moravskoslezskou župou v květnu 1946,  již v srpnu 1947 hrají těšínští tenisté mezistátní utkání v Ustroni. V roce 1948 se klub stává součástí TJ Sokol Český Těšín, novým předsedou byl zvolen Karel Jaroš. O proslavení těšínského tenisu se v této době zasloužili především hráči Štěpán Žák a Otmar Ježovicz.

Vedoucím oddílu se v roce 1950 stal Bohumil Gazdík. V červnu 1951 se odehrálo na těšínských kurtech exhibibiční utkání, kterého se zúčastnili nejlepší hráči z Československa. Celá exhibice byla nádhernou propagací tenisu nejen pro diváky a naše hráče, ale i pro celé okolí. V roce 1953 se oddíl stává součástí TJ Slavoj Český Těšín, novým vedoucím byl jmenován Štěpán Žák. V roce 1957 se odehrálo první oficiální mezistátní utkání mezi týmy Českotěšínska a Ustroňe. Tímto utkáním začalo setkávání s polskými tenisty z Ustroňe, Wisly a později Cieszyna. Předsedou oddílu se stává Bohumil Muroň. V 50. letech se o rozvoj tenisu zasloužili hráči Žák, Ježovicz, Glajcar, manželé Cieslarovi, Mockovi, Satoriovi, Gazdik, Klíma, Solarová, Muroň. K výše uvedeným dospělým hráčům vyrůstali mladí hráči Karel Szurman, Josef Szurman, Josef Kočí, Jan Cymorek, Gerhard Kantor, sestry Cwienczkovy. V bývalém okrese Český Těšín neměli hráči vážnější konkurenci.

V roce 1960 bylo započato s dalším rozšiřováním tenisového areálu a byly dobudovány 2 nové tenisové kurty. Tenisté Slavoje si v srpnu 1960 při této slavnostní příležitosti pozvali k exhibičnímu utkání nejlepší československé hráče a hráčky.  Družstvo dospělých hrálo koncem 60. let 3. nejvyšší soutěž v ČSR – moravskou divizi v sestavě: Zdeněk Magera, Jindřich Schrebenský, Josef Kočí, Karel Hota, Karel Szurman, Erich Kisza, Olga Vrbová, Eva Vincourová, Jarmila Demlová, Alex Ježovicz, Josef Žilinčík.

Rok 1970 byl poznamenán 2. velkou povodní na začátku prázdnin,  jejíž následky se odstraňovaly i v dalších letech.  V roce 1972 se vzdal funkce předsedy Bohumil Muroň,  novým předsedou oddílu byl zvolen Zdeněk Kubík.  K další změně ve vedení oddílu došlo v roce 1978,  předsedou oddílu byl zvolen Karel Hota. Koncem září 1978 se v rámci oslav 50. výročí založení tenisu konala slavnostní členská schůze.  Předseda oddílu Karel Hota ve svém referátu zhodnotil 50 let vývoje tenisu v Českém Těšíně, zasloužilí členové oddílu obdrželi čestná uznání.  Mezi oceněnými členy byli manželé Cieslarovi,  Otmar Ježovicz,  Karel Czasnocha,  Bohumil Muroň,  Štěpán Žák,  Božena Luxová,  Karel Klimonda,  Ludvík Vincour, Josef Kupka,  Uduard Wojtyla,  Zdeněk Kubík,  Eva Vincourová, Zdenka Wawrzyczková, Josef Kantor,  Arnošt Michalík,  Karel Szurman,  Josef Kočí,  Erich Kisza,  Bohumil Hanek, Josef Sczerba,  Karel Hota. V roce 1983 se začalo s výstavbou dalších 2 tenisových dvorců. V roce 1987 shořel tenisový pavilon. 

Předsedou oddílu a zároveň předsedou celé TJ Slavoj se stal v roce 1990  Bohumil Muroň. Po komunálních, svobodných volbách byl pan Muroň zvolen i starostou města Českého Těšína. V roce 1997 se začal jeho zásluhou a za přispění Městského úřadu a Slavoje stavět dlouho připravovaný nový tenisový pavilon.  V roce 2000 byl předsedou oddílu zvolen Jiří Pytela,  Bohumil Muroň se stává čestným předsedou tenisového oddílu, Karel Szurman a Vladislav Stoszek se stávají čestnými členy oddílu. V roce 2004 byl konečně dostavěn a zkolaudován tenisový pavilon, jehož výstavbu sponzorsky taky podpořily Třinecké železárny a.s.  Mladší žáci pod vedením kapitána Jiřího Pytely  obsadili na Mistrovství ČR v roce 2001 6. místo, což byl doposud historicky největší úspěch mládežnického tenisu. V roce 2002 se družstvo mladších žáků dokonce umístilo na Mistrovství ČR na místě třetím.

V roce 2007 dosáhlo družstvo dospělých historického úspěchu – tenisté vybojovali II. ligu! Síla mužstva se opírala o skvělý tandem mladých hostujících dívek Terezu Malíkovou a Kristýnu Hančarovou. O postup se dále zasloužili hráči Josef Kocur, Jakub Rašík, Dan Skácel, Peter Bača, Jiří Pytela, Jakub Ondračka. Zásluhou skvělé party mladých tenistů, vedoucího mužstva Vladimíra Skácela, kouče Jiřího Pytely, který tým sestavil a společně s Jakubem Rašíkem i trénoval, byl oddíl Slavoje Český Těšín v roce 2008 poprvé účastníkem třetí nejvyšší tenisové soutěže v Česku.

Začátkem července 2008 probíhaly oslavy 80 let od založení tenisového oddílu. První den se slavilo v Oldřichovicích Na fojtství. Předseda klubu Jiří Pytela přivítal mnoho vzácných hostí, celebritou číslo jedna byl prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Ten ve svém vystoupení blahopřál tenistům Slavoje Český Těšín k významnému jubileu, vyzdvihl práci funkcionářů oddílu s mládeži. V rámci slavnostního večera došlo k ocenění čtyřlístku nejzasloužilejších členů oddílu. Věcné dary převzali Eva Vincourová, Karel Szurman, Rudolf Czudek a bývalý předseda tenisového oddílu Bohumil Muroň. Na sobotní oslavy byli pozváni excelentní hosté – populární osobnosti sdružené ve sportovním klubu Amfora, narozeninová párty se tak přemístila na českotěšínské kurty, kde místní sehráli s Amforou přátelský tenisový turnaj. 

V polovině května 2010 tenisový areál statečně odolával před hrozící povodní, voda v řece Olši kulminovala na úrovni 520 cm!  Novým předsedou oddílu se v roce 2011 stává Jiří Pavlík.  Vůbec poprvé se v historii těšínského tenisu v roce 2012 konalo Mistrovství příhraničních měst Českého Těšína a Cieszyna a to díky unijního projektu „Tenis bez hranic“. V rámci tohoto projektu se taky podařilo vyměnit v areálu starou dlažbu za novou zámeckou a vybavit klubovnu novým nábytkem. V srpnu oddíl pořádal jubilejní 10. ročník populárního amatérského turnaje – Memoriál Vladislava Stoszka. Zúčastnili se jej i významní sportovci tenisté – vážení hosté Bohumil Muroň (90), Karel Szurman (78), Helmut Kisza (68), Petr Wojtyla (56), aby s pamětníky zavzpomínali a zároveň uctili památku nezapomenutelného sportovce a člověka – Vládi Stoszka. Při této příležitosti byli oceněni plaketou „Za dlouholetou věrnost oddílu tenisu TJ Slavoj Český Těšín“.

V únoru 2014 se konala  členská schůze oddílu za přítomnosti vážených hostů, kteří ocenili širokou členskou základnu spolu s úspěchy a různorodé spektrum našich aktivit.  Dále pak významný přínos těšínského tenisu směrem k mládeži včetně posílení pozitivních mezigeneračních vazeb, rovněž tak EU velmi ceněné – utužování vzájemné příhraniční spolupráce. Na pořadu dne bylo také objasnění příčin neutěšeného vývoje v závodním zápolení kat. seniorů s prognózou do budoucna.  Zastupitelstvo města schválilo dne 23.6.2014 poskytnutí dotace na částečné financování nákladů na údržbu majetku TJ Slavoj Český Těšín v oploceném tenisovém areálu ve výši 100 000,– Kč. Tenisový oddíl tyto peníze investoval do dokončení opravy oplocení dětského kurtu, betonové stěny a kurtů č.4, 5 a 7.  Rekonstrukce byla rovněž provedena na WC,  kde bylo kompletně vyměněno sanitární zařízení a taky se provedla rekonstrukce osvětlení.  Předseda tenisového oddílu Jiří Pavlík byl na volné hromadě v listopadu 2014 zvolen předsedou celé TJ Slavoj Český Těšín. Na členské schůzi v lednu 2018 byl zvolen novým předsedou oddílu  Jakub Rašík

Štěpán Žák a Jan Cieslar1960 – Tenisová exhibice