Poplatky 2017

Výše oddílových příspěvků se na rok 2017 nemění. Členské a oddílové příspěvky a poplatky za pronájem skříněk musí být uhrazeny do konce května, v případě prodlení neplatící členové nebudou moci hrát na kurtech. Při rezervaci kurtů budou mít přednost členové, kteří uhradili oddílový příspěvek před členy, kteří platí hodinově. Výbor TO doporučuje členům oddílové příspěvky zasílat na účet 242473708/0300 v. symbol 37 a do poznámky pro příjemce uvést jméno a příjmení člena. Oddílové příspěvky se můžou taky platit hotově u správců na kurtech.Členské příspěvky TJ Slavoj: Dospělí 100,–Kč/rok | Důchodci 50,–Kč/rok | Dorost 50,–Kč/rok | Žactvo 50,–Kč/rok | Děti 50,–Kč/rok 

Oddílové příspěvky: VIP hráči 5 000,–Kč/rok (1,5 hodiny týdně/celý kurt) | Trenéři 5 000,–Kč/rok | Rekreační hráči 2 000,–Kč/rok | Studenti 1 000,–Kč/rok | Důchodci 1 000,–Kč/rok | Důchodci nad 70 let 0,– Kč/rok | Mládež do 18 let ročníky 1999 – 2007: 1 000,–Kč/rok | Děti ročníky 2008 a mladší 800,–Kč/rok | Začátečníci (skupiny) 400,–Kč/rok | V oddílových příspěvcích jsou už zahrnuty členské příspěvky TJ Slavoj

Skříňky: Nájemné 1 skříňky 200,–Kč/rok (pouze pro členy tenisového oddílu)

Brigády: Muži 10 hodin | Ženy 5 hodin | Studenti a dorost 10 hodin | Úhrada za 1 neodpracovanou brigádnickou hodinu je 100,–Kč

Kurtovné: Dopoledne 9.00 – 14.00 hod. 100,–Kč/hod. | Odpoledne 14.00 – 20.00 hod. 150,–Kč/hod.

Kurtovné studenti a mládež: Dopoledne 9.00 – 14.00 hod. 50,–Kč/hod. | Odpoledne 14.00 – 20.00 hod. 100,–Kč/hod. | V červenci a srpnu mají studenti a mládež možnost hrát od 9.00 – 14.00 hod. zdarma