Poplatky 2018


Členské příspěvky TJ Slavoj Dospělí, Důchodci, Dorost, Žactvo, Děti – 100,- Kč/rok 

Oddílové příspěvky: VIP hráči 5 500,–Kč/rok (1,5 hodiny týdně/celý kurt) | Trenéři 5 000,–Kč/rok | Rekreační hráči 2 300,–Kč/rok | Studenti 1 200,–Kč/rok | Důchodci 1 000,–Kč/rok | Důchodci nad 70 let 0,– Kč/rok | Mládež ročníky 2000 – 2008: 1 200,–Kč/rok | Děti ročníky 2009 a mladší 1000,–Kč/rok | Začátečníci (skupiny) 500,–Kč/rok | V oddílových příspěvcích jsou už zahrnuty členské příspěvky TJ Slavoj

Skříňky: Nájemné 1 skříňky 200,–Kč/rok (pouze pro členy tenisového oddílu)

Brigády: Muži, dorost 10 hodin | Ženy 5 hodin | Úhrada za 1 neodpracovanou brigádnickou hodinu je 100,–Kč

Kurtovné: Dopoledne 9.00 – 14.00 hod. 100,–Kč/hod. | Odpoledne 14.00 – 20.00 hod. 160,–Kč/hod.

Kurtovné studenti a mládež: Dopoledne 9.00 – 14.00 hod. 60,–Kč/hod. | Odpoledne 14.00 – 20.00 hod. 100,–Kč/hod. | V červenci a srpnu mají studenti a mládež mající trvalý pobyt v Č. Těšíně možnost hrát od 9.00 – 14.00 hod. zdarma


VIP karty (5 500,- Kč) – 1,5 hod./týdně pevná rezervace, jinak neomezené hraní na objednání v maximálním rozsahu 1,5 hod./den. Rezervovaný kurt mohou využívat pouze majitelé VIP karet a jejich rodinní příslušníci ( manželka, manžel, dcera, syn ) nikoliv známi, příbuzní a kamarádi. Při nevyužití kurtu při pevné rezervaci je povinností držitele odhlásit kurt u správce tenisového areálu minimálně 30 minut před začátkem rezervace.

Firemní členská karta (8 000,- Kč) – 2 hod./týdně pevná rezervace, jinak v případě volného kurtu hra v maximálním rozsahu 2 hodiny denně, přenosná, maximální počet 8 zaměstnanců, každý další zaměstnanec 1 000,- Kč, platí pro celý dvorec.

Tenisové dvorce k trénování mohou využívat pouze trenéři určení oddílem, kteří jsou držitelé trenérských licencí (3. 2. 1. třída) a mají řádně zaplacené oddílové příspěvky.