OW 6. 9. 2012 | Epilogue


Aneb  „dokonalost má svou cenu“ v praxi


Nenápadný slogan – zlatem vyšitý – na canvasu/plachtě terasy Svatostánku, čehož si jistě málokdo všiml, byl krédem jury/komitétu
nejen v průběhu 6. Open Wednesday’s, ale i v jeho závěru/epilogue a to
plnou měrou! Kvalita myšlení jury se vyjevila v udělování awards/cen
ještě před závěrečným turnajem, který tentokráte neuplatňoval novinku
tzv. koše, a to štědrostí sponzorů a především hlavního muže breaku
2012 – Martina Hlawiczky, kterýžto daroval nejen puchary,
ale i „T“ shirts/košulky, champagne, sadu „žlutýho“ – plzeňský
či radegast, kanistr oleje do automobilu, pingpongové míčky aj. drobnosti,
jež potěší či na něž léta usedá prach.

Slavnostní vyhlášení vtipně provedl hbitý breakista/strůjce
webu/salvator – Vlastík Alexa, ceny předávaly věrné
obětavé notářky/zapisovatelky – Dáša Szturcová, Eva
Fajová
. Jury neopomněla ocenit ani jediného breakistu, který toho
byl „byť jen za zrnko hořčičné“ vskutku hoden – ke
spokojenosti všech!

Zde jsou tituly a ceny: Nejstarší mohykáni – Fredy Podgorski a Karel
Hota, nejmladší hráči Markové Duda a Mandrysz, 100% účastníci Zamazal
Petr, Bodský Přemek a Milo Vavrys, jenž zároveň obdržel kombinovanou cenu
za hbitého fotografa, dále Andrzej Kroll jako nejvzdálenější
účastník (Psczyna PL), pohotové zapisovatelky Eva+ Dáša, rychlý webmaster
Vlastik Alexa, security cenu za spolehlivou ochranu dostali pánové Rusniok
Miloš a Zahraj Jan, oceněni byli i žukovští fotbalisté Skoupil Tomáš a
Košut René za letošní tenisové oživení rekreačního tenisu a nakonec
cenu největšího šoumena letošního openu převzal za nepřítomného Kubu
Siwka jeho spolehlivý deblový parťák Radek Banáš.

Závěrem – nejenže si organizátoři salvatores/spasitelé od začátku
uvědomovali nutnost zachování ryzího turnaje v tie-breaku, ale úkol
nevšední vzájemnou spoluprací skupiny také navýsost v praxi
i dokonale zvládli! Za to jim všichni playeři nově oděného breakového
turnaje ze srdce děkují. openminded

 
Poř doubles bo skóre   Poř doubles bo skóre
1. BanášR/BojdaM 8     7. PodgorskiF/DudaM 4 81:78
2. SkoupilT/AlexaV 7 103:77   8. RusniokM/HotaK 4 78:86
3. HlawiczkaM/BolekK 7 92:77   9. BodskýP/ZamazalP 4 67:83
4. KusnierzM/KošutR 6 93:80   10. MandryszM/VavrdaT 3  
5. LipinaR/SzturcováD 6 96:87   11. ZahrajJ/JurczygaJ 1  
6. VavrysM/KantorV 5            


Výstižný slogan
Nejstarší mohykán – Fredy Podgorski

Nejstarší mohykán – Karel Hota
Nejmladší účastníci – Marek Mandrysz a Marek Duda

Spolehlivé zapisovatelky – Dagmar Szturcová a Eva Fajová
100% účast – Přemek Bodský

100% účast – Petr Zamazal
100% účast a hbitý fotograf Miloš Vavrys

Nejvzdálenější hráč – Andrzej Kroll (Pszczyna)
Cena security – Miloš Rusniok

Cena security – Honza Zahraj
René Košut

Oživení rekreačního tenisu – René Košut a Tomáš Skoupil
Hbitý strůjce webu/salvátor – Vlastik Alexa

Celkové 2. místo Fredy Podgorski
Celkové 1. m ísto Jakub RašíkFredy Podgorski
Jakub Rašík

člen Jury/salvátor – Martin Hlawiczka
Mirek Bojda a Radovan Banáš