OW 14. 8. 2013 | 7


Hrál snad bůh tenisu v 7 kole s kmotry breaku v kostky?


7ow13–010

Vítězové turnaje Lipina Radek a Kusnierz Marcel


Není divu, když vítězí či stanou na pódiu letních breaků
blíže nejmenovaní kmotři/stálice – protentokrát Radek
Lipina/Marcel Kusnierz
, pakliže tomu tak opakovaně není, viz druhý
stupínek Vilém Kantor/Marek Mandrysz, podbízí se mysli
kovaným playerům Einsteinovo přirovnání vůči podivnostem
chování zlobivých částic baryonu pranic nedbajíc zákonů Newtonovy
fyziky: „Cožpak s námi Bůh hraje v kostky?“

Pravdou budiž, že si na podobné podivnosti i v oblasti sportovního
klání na poli tenisu musíme postupně přivyknout zvláště s nástupem
juvenilních/potěru. Tyto anomálie nejenže šperkují Open
Wednesday’s
, ale dávají zároveň turnaji punc přitažlivosti
jedinečné šance i pro dosud neobjevené částice mikrokosmu/tváře
těšínského tenisu. Důkazem je rekordní záznam (58)
v portfoliu mikročástic/participantů turnaje z nichž některé se ani zbla
nehodlají chovat dle zákonitostí dnes už překonané fyziky, ale podle
jakéhos zákona nahodilosti. Open je vždy stejný – vždycky
jiný – o to více pokaždé přitažlivý!

V podvečer potěšila zpráva Petra Procházky –
těšínského místostarosty a hlavního organizátora Deputy turnaje
doubles (17.8.) ohledně významné změny v technickém
ustanovení, podle které se mohou zúčastnit rovněž přespolní
členové/hráči těšínského tenisového clubu. Děkujeme. Tímto
bude zajištěna standardně vysoká úroveň oblíbeného turnaje třech
generací! Kazio

7ow13–003

koš A Lipina, Mojak, Skoupil, Banáš, Alexa, Suliga, BanášR jr., DudaM,
Mandrysz, Vavrys, Pavlík, Rusniok, Košut, Čuraj
koš B Kusnierz, Podgorski, Hota, Hlawiczka, Zamazal, Procházka, Folvarčný,
Jurczyga, Zahraj, Kroll, Kantor, Žwak, DziubekJ, Kurek
tabtb13–07
Poř OW 14.8.2013 body   Poř OW 14.8.2013 body
1 LipinaR – Kusnierz 42   8 BanášR jr. – Jurczyga 21
2 MandryszM – Kantor 39   9 Vavrys – Procházka 18
3 Skoupil – Podgorski 36   10 Rusniok – Žwak 15
4 Suliga – Hlawiczka 33   11 Alexa – Zahraj 12
5 Mojak – Zamazal 30   12 BanášR – Kroll 9
6 DudaM – Hota 27   13 Čuraj – Dziubek 6
7 Pavlík – Folvarčný 24   14 Košut – Kurek 3

Vzhledem k dosažení max. počtu započítaných výsledků (6) do celkové
tabulky, u některých (nejpilnějších) hráčů došlo už nyní
k bodovému odpočtu ( Skoupil, Podgorski, Zamazal, Vavrys, Košut, Rusniok).
V případě rovnosti bodů o pořadí v celkové tabulce rozhodne vyšší
absolutní získaná bodová hodnota v průběhu soutěže. Boj o pódium je
stále otevřen, rozhodne možná i štěstěna při losování a bodový
příděl (závislý na počtu dvojic) zbývajících 2 turnajů. Nastal tak
ideální prostor pro vyhlášení anketky o celkového vítěze…