OW 10. 7. 2013 | 2


Tsunami / corpusy breakistů zaplavila rozžhavenou svatyni tenisu!


2-ow13–035b

Vítězové turnaje Kocur Jožin – Kytka Martin


Cožpak mohl vůbec někdo predikovat ve výhni začínajícího léta tak
ohromný/rekordní přísun rozmanitého portfolia i kvality v podobě
milovníků tie-breaku (38) dne 10. července 2013 ve 2. kole tenisové Tour
Těšína registrované mezinárodně pod značkou Open
Wednesday’s?!

Není pochyb, že tento faktor svědčí o nesmírné popularitě turnaje,
který teprve svou misi/šíření obliby bílého sportu svým
průřezem všemi kategoriemi – počínaje pubertou a konče plnotučnou
emeryturou/kmetstvím – teprve odstartoval (43
participantů/účastníků!).

V dosud nepoznané konkurenci a ziskem enormního počtu bodů za bednu (57,
54, 51) slavili někteří breakisté-greenhorns velký
success, kterýžto ani sami nedokázali v ten okamžik ocenit a
naopak některým starým kozákům/playerům vháněl jejich úspěch
do očí slzy marnosti.

Nechť zkušený čtenář webu označí greenhorns či ostřílené kozáky
breaku sám: 1. Kocur J./Kytka M.; 2. Duda M./Zábelka V.;
3. Suliga L./Raszka B. Cena útěchy: Vavrys
M./Šářec P.

Přesto, věci znalí/Jury,dokumentarista aj. vyjadřují otevřeně
svůj obdiv greenhorns – gratulujeme!

2-ow13–019

koš A Kocur, Vavrys, Pavlík, Mojak, Suliga, Bodský, Košut, Rusniok, Skoupil,
LipinaR, DudaM, Dulava, Alexa, Uquitz, Kusnierzová, MandryszM, Kusnierz,
AdámekD, Rašík
koš B Podgorski, Kytka, Zamazal, Procházka, Zahraj, Siwek, Zabelka, Jurczyga,
Raszka, Vavrda, Kantor, Horák, Hlawiczka, Niznikiewicz, ŠářecA, ŠářecP,
KročekV, Bolek, Hota

tb13–02a


tb13–02b


tb13–02finPoř OW  10.7.2013 body   Poř OW  10.7.2013 body
1 KocurJ – KytkaM 57   11 RašíkJ – SiwekJ 27
2 DudaM – ZabelkaV 54   12 MandryszM – JurczygaJ 24
3 SuligaL – RaszkaB 51   13 BodskýP – ŠářecA 21
4 MojakM – KantorV 48   14 KusnierzM – ZamazalP 18
5 LipinaR – PodgorskiF 45   15 RusniokM – KročekV 15
6 DulavaD – ZahrajJ 42   16 AlexaV – ProcházkaP 12
7 KošutR – VavrdaT 39   17 PavlíkJ – BolekK 9
8 SkoupilT – HlawiczkaM 36   18 AdámekD – HotaK 6
9 KusnierzováP – NiznikiewiczZ 33   19 Vavrys – ŠářecP 3
10 UquitzR – HorákJ 30