OW 2. 7. 2014 | 1


Výpravčí Karel zvedl placku / zelenou expresu Open Wednesday’s


Po monzunové sprše
v den rozjezdu rychlovlaku No. 8 „letní tenisové touhy“ alias Open
Wednesdays’ se bodrý údržbář sedmi perónů/dvorců Těšína –
Karel Bolek – rozhodl bezodkladně dát znamení k odjezdu
česko-těšínského Shikoku zprovozněním nástupišť 7, 5, 2 a 1!
ow1–2014–003b
Tento počin zvedl mnohé pasažéry/playery ze sedadel (20) chopíc se
náčiní jako lopat, nasávačů vody – molitanu s kleštěmi, kýblů,
radlí či širokých smetáků a přičinili se tak svým dílem k zdárné
departure/rozjezdu NE-tradiční populární letní soutěže regionu
v tie-breaku! Na první zastávce letních pozastaveních expresu (celkem
plánováno 9) slavili úspěch Hóta Karel (74)/Lipina
Radek
bez ztráty fialky/bodu! Debut si odbyl elév Filip Černý
s tátou, kterýmžto byl udělen wild ticket/mohou cestovat/hrát
celou cestu spolu tj. bez ošidného losu.


ow2014c1a

Jediná lady/dáma v coupé Shikoku Dáša
Szturcová
výtečně podržela spolusedícího agenta 006 (re), aby
nevypadl z okna/podal patřičný výkon (viz smutné story agenta
ornitologa v končinách Suché). Jury se rozhodla
procvaknout/pozměnit bodovací systém s vrcholným zájmem o přilákání
pasažérů/zájemců o breakový turnaj léta i v době
monzunových deštů/nepřízně počasí. Jediným nedostatkem jest
chybějící dokumentace/foto z důvodu naléhavých prací na kolejišti
potažmo perónech. Potěšující bylo, že na cestu nastoupili dosud hodně
bolaví pasažéři, aby s ostatními šťastlivci/majiteli místenek zachytili
veškerou KRÁSU života/ve formě tenisového pohybu z okének jedinečného
Open Wednesdays’. re


ow1–2014–021c

Vítězové turnaje Hota Karel – Lipina Radek


koš A Lipina R, Skoupil T, Alexa V, Černý J, Duda M, Vavrys M, Mandrysz M,
Dulava D, Hlawiczka M, Zabelka V
koš B Kusnierz M, Hota K, Procházka P, Folvarčný P, Zahraj J, Rusniok M, Rajski
B, Dziubek J, Černý F, Szturcová D
tabtb14–01
Poř OW  2.7.2014 body   Poř OW  2.7.2014 body
1 LipinaR/HotaK 30   6 HlawiczkaM/KusnierzM 14
2 SkoupilT/RajskiB 25   7 DulavaD/ZahrajJ 12
3 MandryszM/RusniokM 21   8 VavrysM/SzturcováD 10
4 DudaM/FolvarčnýP 18   9 AlexaV/DziubekJ 8
5 ZabelkaV/ProcházkaP 16   10 ČernýJ/ČernýF 6

Návrh bodovací tabulky 2014: Po důkladné analýze
způsobu bodování turnaje se Jury rozhodla změnit na rok 2014 metodiku
bodování. Budou se přidělovat pevné body dle umístění v turnaji
s mírnou bodovou progresí pro nejlepší 3 páry. Každý turnaj tak bude
mít stejnou bodovou hodnotu bez ohledu na počet přítomných párů.

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B 30 25 21 18 16 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1