OW 9. 7. 2014 | 2


Felčar Fred (78) umí vítězit nad schránkou těla i v breaku


ow3–2014–027c

LipinaR, BodskýP, MojakM, HotaK, MandryszM


Fred Podgorski – známý to uznávaný opatrovník
těšínských tenisových zahrad – zná všemi „vědeckými“ kapacitami
hledaný lektvar/elixír dlouhověkosti potažmo ZDRAVÍ! Striktní eliminací
lidského nešvaru zvaného lenora čili lenivost a geniálním
spojením záslužné práce s praktikováním tenisového umu/pohybu na
courtech (léto) i v horách (zima), objevil mnohými korporacemi
utajovanou piluli „sytého“ života – BYTÍ/existence.

Fred použil dosud nevídané lsti – dostal se do koše
„C“/náhradníků, kteří jsou připraveni ke hře, pokud je před
začátkem losu počet participantů lichý. Posléze nasadil do „hry“ svou
neoblomnost – mít dobrý LOS! Ačkoliv Jury postupovala dle
pravidel, stalo se! Byl mu losem přisouzen násobný ex-mistr Open
Wednesdays’ – Marek Moják, takže nakonec ve druhé
stanici Letní tour spolu i zvítězili!

Pikantérií 2. etapy bylo zpočátku diskutabilní
dopočítávání tabulky „průměrem“. Účelem bylo
určení celkového pořadí, jelikož nedohraných střetů, kvůli nepřízni
počasí, byla asi 1/5. Tohoto úkolu se ujal vyhlášený organizátor
významných turnajů regionu – matematik Jirka Černý, jehož autoritu ve
výpočtech nikdo nepopřel, a tak resultáty – ke spokojenosti všech –
platí. re

ow3–2014–020c

koš A Lipina R, Skoupil T, Mojak M, Alexa V, Černý J, Duda M, Vavrys M, Mandrysz
M, Hlawiczka M, Bojda M, Pavlík J, Rusniok M
koš B Rada R, Vavrda T, Kusnierz M, Hota K, Procházka P, Folvarčný P, Rajski B,
Bodský P, Kantor V, Černý F, Podgorski F, Gleta R
tabtb14–02
Poř OW  9.7.2014 body   Poř OW  9.7.2014 body
1 MojakM/PodgorskiF 30   7 Skoupil/Rajski 12
2 LipinaR/BodskýP 25   8 RusniokM/ProcházkaP 10
3 MandryszM/HotaK 21   9 BojdaR/FolvarčnýP 8
4 DudaM/KantorV 18   10 ČernýJ/ČernýF 6
5 AlexaV/VavrdaT 16   11 PavlíkJ/GletaR 5
6 VavrysM/RadaR 14   12 HlawiczkaM/KusnierzM 4