OW 1. 7. 2015 | 1


Letní oř Open Wednesday’s No. 9 vyrazil rozvážně z depa


9-ow-1–1–7–2015–027a

Vítězové turnaje Miloš Rusniok (Adidas) a Marek Mojak (Agrofert)


Zápisu do knihy pasažérů na první stanici OW (1.7.2015) se zúčastnilo
celkem 16 playerů losovaných ve dvou koších do osmi párů pod dohledem
zkušeného matadora těšínských drah/kurtů Karla
Hoty
. Dokonalá příprava dvorců se v den odjezdu kloubila
s příjemným klimatem (26°C) a natěšení pasažéři/participanti
projevovali neskrývanou radost z místenek v kupé supícího zato však
legendárního oře/turnaje.

Nejlepší místa si v mírné tlačenici uzurpoval „rozlitým mlékem“
neposkvrněný/neporažený pár Rusniok/Moják. Ostatní
pasažéři ač „pocákáni mlékem či čajem“ jistě nepláčou, protože
ve druhé etapě opět ve středu – jak jinak – budou mít skvělou šanci
potřísněné šortky/prohry proprat popř. vyžehlit i když vagóny již
mohou hodně drncat – očekáván jest převis/větší počet playerů.
Neváhejte a dostavte se proto včas do Stanice tenisové
touhy
/těšínského Svatostánku. re

9-ow-1–1–7–2015–011

koš A Lipina Radek, Skoupil Tomáš, Mojak Marek, Vavrys Miloš, Suliga Lukasz,
Mandrysz Marek, Duda Marek, Černý Jiří
koš B Rusniok Miloš, Zamazal Petr, Bodský Přemysl, Černý Filip, Kusnierz
Marcel, Kusnierzová Petra, Svorník Martin, Hota Karel
ow2015–1

1. Rusniok – Mojak 24 b. | 2. Bodský – Suliga 21 b. |
3. Vavrys – Kusnierzová 18 b. | 4. Skoupil – Svornik 15 b. |
5. Kusnierz – Lipina 12 b. | 6. Hota – Mandrysz 9 b. |
7. Zamazal – Duda 6 b. | 8. Černý – Černý 3 b. |