OW 26. 8. 2015 | 9


Letní oř OW No. 9 dodrncal bez újmy do terminálu


ow-9–26–8–2015–001

Karel Hota a Jiří Pavlík


Jen 4× za celou historii se přihodilo, že neproběhlo všech
předepsaných zastávek/turnajů v rámci jednotlivých ročníků letního
turnaje. Suma 58 abonentů/zúčastněných hráčů se nyní může těšit na
konečné oficiální rezultáty ve středu 2.9. a doprovodný turnaj, kterým
bude letošní putování ukončeno.

Na posledním zastavení/turnaji shrábl sice nejvíce bodů (45) pár
Skoupil T./Bodský P.O., jenže opravdové pozdvižení
vyprodukovali abonenti: Vojta Zábelka (42), Jan Jurczyga (39), Filip Černý
(33) a Ruda Dulava (27)! Předvedli, že NIC není nemožné ani na trati OW a
to je dobře pro další vývoj a silnou motivací neznámých – doposud
váhavých – nadějí amatérského tenisu regionu. re

ow-9–26–8–2015–006

koš A SkoupilT, VavrysM, ČernýJ, AlexaV, RusniokM, BojdaR, DudaM, MandryszM,
ŽambochJ, HlawiczkaM, RyboňP, KusnierzM, BlinkaZ, PavlíkJ, ZamazalP
koš B ČernýF, BodskýP, FolwarcznýL, SvorníkM, KurekT, SikoraJ, LanzL,
JurczygaJ, LasotaB, PodgorskiF, VavrdaT, DulavaR, ZabelkaV,
MusiolF, OpiolR
tabtb2015–09

1. Skoupil – Bodský 45 b. | 2. Alexa – Zabelka 42 b. |
3. Blinka – Jurczyga 39 b. | 4. ČernýJ – SikoraJ 36 b. |
5. Mandrysz – ČernýF 33 b. | 6. Hlawiczka – Folwarczný 30 b. |
7. Bojda – DulavaR 27 b. | 8. Vavrys – Vavrda 24 b. | 9. Rusniok –
LasotaB 21 b. | 10. Žamboch – Opiol 18 b. | 11. Kusnierz – Lanz
15 b. | 12. DudaM – Svorník 12 b. | 13. Pavlík – Musiol 9 b. |
14. Ryboň – Podgorski 6 b. | 15. Zamazal – Kurek 3 b. |

ow-9–26–8–2015–009

3. místo Zdeněk Blinka a Jan Jurczyga


ow-9–26–8–2015–014

Jíří a Filip Černí