TATL 2020 | Epilogue


Tandem Hlawiczka/Kusnierz pečetil 1. edici TATL


Jiří Černý, Robin Rada, Milan Kulikowski

Deblovým turnajem v tiebreaku dne 31.8.2020, který byl avizovaným „předskokanem“ slavnostního vyhlášení oficialit TATL, ukončilo 14 abonentů turnaje své unikátní tenisové zápolení. Pikanterií je, že zvítězil hlavní organizátor/sponsor – Martin Hlawiczka -podporován Marcelem Kusnierzem, přičemž v těsném závěsu skončili další z týmu osnovatelů turnaje – Vlastík Alexa/Miloš Vavrys. Poté byli účastníci TATL seznámeni s konečnými rezultáty a z rukou Martina/otce zakladatele obdržel rovněž každý z nich sponsorský dar, „pódioví“ pak poháry + ceny.

Finále: 1. Robin Rada | 2. Jiří Černý | 3. Milan Kulikowski  Útěcha: 1. Vratislav Pietrzyk | 2. Miloslav Rusniok | 3. Filip Černý

Po vyhlášení a poděkování sponsorům, kterými byli – J. Černý, M. Hlawiczka a M. Vavrys -následovala horlivá diskuse. Nezapomnělo se ani na poděkování „sprytnému“ tvůrci webu – Vlastiku Alexovi, šarmantní fotografce – Bohunce Válkové a sepisovateli – Miloši Vavrysovi. Velké uznání a dík patří Martinu Hlawiczkowi, který dostal nápad nově uskutečnit rankings v singlu a dokázal jej se svými „pobočníky“ v termínu také úspěšně zrealizovat. Padla rovněž slova uznání směrem k BUFETU – Radku Banášovi i výboru TO za jejich vstřícnost a pochopení.

Spokojení diskuteři/abonenti turnaje se rozcházeli ke svým domovům s vírou, že TATL bude žít/pokračovat – že bude dostatečně imunní vůči nástrahám příliš fikané nepřízni doby. mv


 

Vítězové deblového turnaje Marcel Kusnierz/Martin Hlawiczka a zapisovatelka Jana
Hlavní organizátor Martin Hlawiczka
Vítěz TATL 2020 Robin Rada
1. místo Robin Rada
2. místo Jiří Černý

3. místo Milan Kulikowski
4. místo Martin Hlawiczka

5. místo Vlastimil Alexa
8. místo Robert Bojda

Vítěz skupiny útěchy Vratislav Pietrzyk
10. místo Miloslav Rusniok
11. místo Filip Černý

13. místo Marcel Kusnierz
14. místo Alex Ježovicz

15. místo Lukáš Lanz
16. místo Přemysl BodskýSpolečný taneček
… a rychlý úprk z kurtu


Do útoku
… a čelem vzad