TATL 2020 | Losování


Kostky nového rankingu v singlu/TATL vrženy


Dne 7. 5. 2020 došlo k losování 1. edice Těšínské amatérské tenisové ligy/TATL, která hrstce pamětníků připomněla 0. edici Grand Prix tenisových amatérů v r. 1987 – před 33 lety za účasti 22 hráčů! (Viz Karel Hota: Těšínský tenis ve 20. století, s. 63 – 65)

Jury ve složení Jiří Černý, Vlastimil Alexa a Martin Hlawiczka provedla nasazení hráčů a následně rozlosování do dvou skupin (A, B) po 8 účastnících, nastínila pravidla, určila hrací dny (pondělí, pátek), akceptovala některé připomínky a odpověděla na dotazy hráčů. Rozruch vyvolala otázka M. K.: „Jak se budou řešit sporné míče?“ Jury záludnou otázku s přehledem odpálkovala: „Nijak. Sporné míče neexistují. Oponent/soupeř smí na půli protihráče pouze s jeho svolením, čímž je vše vyřešeno.“

Počínaje pondělkem 11. 5. 2020 (16 – 20 hod.) startuje čtyřmi zápasy na dvorcích (1, 2) nová rankings v singlu. Věřme, že TATL splní svůj účel – upevní zdraví/zdatnost a přinese radost i potěchu aktérům i příznivcům/divákům. mv