Ranking doubles 2021


Kromě inovované Těšínské ligy startuje i letos populární žebříček v doubles. Body z loňského roku byly  opět zredukovány na 50% při zachování výkonnostní progrese. Podmínkou zařazení na žebříček je zaplacení startovného 100 Kč řídícímu soutěže. Startovné bude použito na pokrytí nákladů na provoz (doména a webhosting) a administraci soutěže – Vlastimil Alexa, tel 602 785 282. 

Výsledky

Continue reading „Ranking doubles 2021“

Těšínská liga 2021


2. EDICE TATL JINAK – V HÁVU TENISOVÝCH KVALIT


Vzhledem k úspěšnému 1. ročníku amatérského zápolení tenistů Těšína byl pro velký zájem kvalitních hráčů TATL početně rozšířen (20) a rozdělen do dvou skupin. Špičkoví hráči jsou zařazeni do grupy ELITE, průměrní do STANDARD.

V pondělí dne 10.5.2021 se uskutečnilo setkání účastníků TATL, aby fakticky potvrdili svou účast a případně vznesli námitky či návrhy k doladění turnaje. Jury ve složení: Martin Hlawiczka/hlavní organizátor, Vlastík Alexa/tvorba websites, Jiří Černý/harmonogram zápasů – upřesnila herní systém i některé detaily v případě odložených zápasů aj. Bylo také rozhodnuto, že TATL začne v úterý 18.5. (dle rozpisu) – v týdnu tzv. „rozvolnění“, kdy bude dán „ministrem“ větší průchod společenským aktivitám/sportu.

Těšíme se na naše příznivce/fanynky a pevně věříme, že letošní klání Těšínských o TITUL v singlech bude minimálně stejně urputný a zajímavý, jak tomu bylo v roce 2020. Předem děkujeme vedení TO a správci dvorců za vstřícnost a pochopení při realizaci dobré věci. va

Continue reading „Těšínská liga 2021“