Category: Mistrovství Těšínů

Mistrovství Těšínů

Mistrovství příhraničních měst Českého Těšína a Cieszyna se konalo poprvé v roce 2012 a to díky projektu „Tenis bez hranic“. Tato událost podporována evropskými penězi a mnohými sponzory nejenže nese silný náboj pospolitosti Čechů a Poláků, ale zároven umožňuje zkvalitnit podmínky sportování a tím přilákat mladé adepty bílého sportu. Toto amatérské mistrovství dvou hraničních usedlostí u toku řeky, prohloubuje spřízněnost obou slovanských národů u Olzy, rozšiřuje myšlenku vzájemnosti a pochopení obou blízkých národů.

Continue reading