Pravidla 2020


  1. Těšínský tenisový žebříček je určen pro klubové rekreační tenisty tenisového oddílu TJ Slavoj Český Těšín. Soutěž se hraje v průběhu celé antukové sezóny. Podmínkou zařazení na žebříček je zaplacení  startovného  100 Kč řídícímu soutěže. Vybraná částka bude použita na pokrytí nákladů na provoz (doména, webhosting) a administraci soutěže. Ranking je veden samostatně pro část singles a doubles. Singlová část žebříčku se letos hraje v rámci nově vzniklé soutěže Těšínské ligy. 
  2. Vyzvat je možno kohokoliv ze žebříčku nad sebou a kohokoliv ze sedmi hráčů pod sebou. (V případě doubles se počítá rankingový průměr dvojice). Vyzývající hráč kontaktuje soupeře a po vzájemné dohodě (den a hodinu utkání určuje vyzvaný), pak vyzyvatel zajistí u správce kurtů na daný termín rezervaci. Pokud se oba potenciální soupeři dohodnou přímo na kurtech, tak mohou zápas v případě volného kurtu odehrát ihned.
  3. Utkání se hraje na 2 vítězné sety, 3. set velký tiebreak. (Po vzájemné dohodě lze v případě volného kurtu hrát 3. set). Míče k zápasu dává vyzývající hráč. Pokud soupeř souhlasí, může se hrát s míči hratelnými. V případě, že někdo z hráčů nesouhlasí, pak vyzývající musí poskytnout míče nové (stačí 2 míče). Hrát ze stejným soupeřem je možno 2× za sezónu, za stavu 1:1 lze odehrát 3. zápas.
  4. Vítěz utkání nahlásí výsledek řídícímu soutěže telefonicky, SMS nebo e-mailem. (Vlastimil Alexa: 602 785 282, valexa@volny.cz). Nahlášený výsledek je pak určující pro aktuální pořadí v žebříčku.
  5. Vítěz utkání získává 20% bodů poraženého. (V případě doubles z bodového průměru dvojice). Poražený ztrácí 25% bodů, které získal vítěz. Novým hráčům se přidělí základní hodnota 100 bodů.