RD2016

Date Vyzyvatel/Vyzvaný body in Výsledek body out
18.4 Vavrys,Hlawiczka/Alexa,Bojda 582,371/894,301 6:7,6:0,6:4 702,491/864,271
19.4 Vavrys,Banasinki/Kosut,Zamazal 702,100/620,417 7:6,1:6,4:6 682,100/700,497
20.4 Alexa,Zamazal/Vavrys,Hlawiczka 864,497/682,491 4:6,1:6 830,463/818,627
21.4 Alexa,Košut/Vavrys,Hlawiczka 830,700/818,627 6:3,6:4 975,845/782,591
22.4 Vavrys,Zamazal/Alexa,Suliga 782,463/975,186 6:7,7:5,10:1 898,579/946,157
26.4 Košut,Lipina/Vavrys,Hlawiczka 845,123/898,591 6:3,7:5 994,272/861,554
28.4 Košut,Zamazal/Šmakal,Karmine 994,579/215,119 2:6,7:6,6:3 1027,612/207,111
29.4 Vavrys,Bojda/Alexa,Zamazal 861,271/946,612 7:6,6:2 1017,427/907,573
2.5 Bojda,Zamazal/Zabelka,Suliga 427,563/104,157 6:3,2:6,6:4 453,589/100,150
2.5 Bojda,Suliga/Košut,Vavrys 453,150/1027,1017 5:7,4:6 438,135/1087,1077
2.5 Jurczyga,Banasinski/Alexa,Hota 160,100/907,100 6:7,4:6 153,100/933,126
3.5 Skoupil,Zamazal/Košut,Alexa 796,589/1087,907 6:2,6:3 995,788/1037,857
5.5 Hlawiczka,Mynarz/Zamazal,Bojda 554,100/788,438 2:6,7:5,3:6 538,100/853,503
6.5 Zamazal,Konderla/Bojda,ČernýJ 853,100/503,103 3:6,1:6 829,100/598,198
6.5 Zamazal,Černý/Bojda,Konderla 829,198/598,100 6:2,6:3 899,268/581,100
7.5 Bojda,Blinka/Skoupil,Vavrda 581,286/995,420 4:6,6:0,7:10 559,264/1082,507
8.5 Bojda,Vavrys/Skoupil,Vavrda 559,1077/1082,507 6:4,2:6,5:7 518,1036/1246,671
9.5 Košut,Vavrda/Skoupil,Zamazal 1037,671/1246,899 5:7,6:2,1:6 994,628/1412,1070
9.5 Alexa,Kusnierz/Košut,Vavrda 857,268/994,628 6:7,4:6 829,240/1107,741
10.5 Alexa,Vavrys/Košut,Zamazal 829,1036/1107,1070 6:2,3:6,4:6 782,989/1294,1257
11.5 Alexa,Svorník/Hota,Bodský 782,163/126,118 6:4,7:6 806,187/120,112
12.5 Alexa,Černý/Vavrys,Banáš 806,268/989,582 2:6,6:4,1:6 779,241/1096,689
16.5 Vavrys,Hlawiczka/Suliga,Ptoszek 1096,538/135,100 3:6,3:6 1055,497/298,263
16.5 Skoupil,Košut/Banáš,Bojda 1412,1294/689,518 2:6,6:3,7:5 1533,1415/659,488
18.5 Košut,Banáš/Skoupil,Vavrda 1415,659/1533,741 6:2,6:2 1642,886/1476,684
20.5 Kusnierz,Černý/Vavrys,Vavrys 240,241/1055,148 3:6,6:3,7:5 360,361/1025,118
20.5 Alexa,Zamazal/Vavrys,Černý 779,1257/1025,361 0:6,5:7 728,1206/1229,565
21.5 Vavrys,Šmakal/Suliga,Banasinski 1229,207/298,100 6:4,7:5 1269,247/288,100
23.5 Karmine,Zabelka/Pavlík,Wojtowicz 111,100/382,100 6:2,5:7,8:10 106,100/403,121
23.5 Zamazal,Konderla/Kusnierz,Rada 1206,100/360,100 2:6,1:6 1173,100/461,231
23.5 Zamazal,Konderla/Kusnierz,Rada 1173,100/461,231 1:6,3:6 1141,100/588,358
23.5 Košut,Skoupil/Vavrys,Banáš 1642,1476/1269,886 3:6,2:6 1564,1398/1581,1198
25.5 Skoupil,Jurczyga/Košut,Zamazal 1398,153/1564,1141 6:2,7:5 1669,424/1497,1073
30.5 Wojto,Banasi/Rusniok,Karmine 121,100/250,106 2:6,2:6 115,100/272,129
31.5 Lipina,Šmakal/Skoupil,Banáš 272,247/1669,1198 ?,?,7:6 559,534/1597,1126
3.6 Pavlík,Bojda/Zamazal,Vavrda 403,488/1073,684 2:6,6:2,10:7 579,664/1029,644
4.6 Skoupil,Košut/Vavrys,Banáš 1597,1497/1581,1126 4:6,6:3,6:3 1868,1768/1513,1058
6.6 Kusnierz,ČernýJ/Zamazal,ČernýF 588,565/1029,100 6:2,6:2 701,678/1001,100
8.6 Skoupil,Rada/Košut,Vavrda 1868,358/1768,640 1:6,7:5,6:2 2109,599/1708,580
8.6 Karmine,Šmakal/Zamazal,Suliga 129,534/1001,288 6:4,6:4 258,663/969,256
10.6 Košut,Svorník/Vavrys,Hlawiczka 1708,187/1513,497 7:6,7:5 1909,388/1463,447
13.6 Zabelka,Hota/Rada,Svorník 100,120/599,388 6:4,3:6,10:6 199,219/574,363
14.6 Skoupil,Kusnierz/Zamazal,Bojda 2109,701/969,664 6:4,6:3 2272,864/928,623
14.6 Suliga,Wojtowicz/Vavrys,Hlawiczka 256,115/1463,447 6:3,5:7,11:9 447,306/1415,399
16.6 Skoupil,Svorník/Kusnierz,Hlawiczka 2272,363/864,399 7:6,6:1 2398,489/832,367
18.6 Zamazal,Suliga/Vavrys,Blinka 928,447/1415,264 6:3,6:7,10:5 1096,615/1373,222
20.6 Skoupil,Vavrda/Alexa,Bojda 2398,580/728,623 6:3,5:7,6:3 2533,715/694,589
21.6 Alexa,Hlawiczka/Zamazal,Vavrda 694,397/1096,715 7:6,6:3 875,578/1051,670
22.6 Skoupil,Alexa/Vavrys,Zamazal 2533,875/1373,1051 6:3,6:1 2775,1117/1312,990
22.6 Bojda,Rusniok/Vavrys,Kusnierz 589,272/1312,832 6:3,6:1 803,486/1258,778
23.6 Skoupil,Rada/Vavrys,Šmakal 2775,574/1312,663 4:6,6:0,4:6 2691,490/1593,998
28.6 Pavlík,Wojtowicz/Vavrys,Rusniok 579,306/1593,486 6:7,0:6 557,284/1682,575
29.6 Hlawiczka,Zabelka/Zamazal,Kusnierz 578,199/990,778 7:5,6:4 755,376/946,734
30.6 Hlawiczka,Suliga/Skoupil,Vavrys 755,615/2691,1682 2:6,2:6 721,581/2828,1819
4.7 Vavrys,Hlawiczka/Pavlík,Bárci 1819,721/557,100 1:6,4:6 1755,657/811,354
5.7 Rusniok,Vavrys/Pavlík,Wojtowicz 575,1755/811,284 7:6,6:2 685,1865/783,256
11.7 Skoupil,Kusnierz/Alexa,Pavlík 2828,734/1117,783 6:2,6:4 3018,924/1069,735
11.7 Banasinski,Lasota/Vavrda,Konderla 100,100/670,100 1:6,2:6 100,100/690,120
12.7 Bojda,Vavrda/Banáš jr.,Jurczyga 803,690/100,424 6:7,6:3,6:2 855,742/100,411
12.7 Alexa,Hota/Svorník,Konderla 1069,219/489,120 6:1,6:2 1130,280/474,105
15.7 Vavrys,Bárci/Vavrda,Banáš jr. 1865,354/742,100 6:3,6:3 1949,438/721,100
18.7 Zamazal,Žamboch/Alexa,Vavrda 946,127/1130,721 6:3,6:4 1131,312/1084,675
19.7 Košut,Vavrda/Žamboch,Rada 1909,675/312,490 5:7,7:5,6:4 1989,755/292,470
21.7 Jurczyga,Banáš jr./Košut,Vavrys 411,100/1989,1949 6:4,4:6,7:5 805,494/1890,1850
22.7 Košut,Vavrda/Banáš jr,Zabelka 1890,755/494,376 3:6,6:1,10:6 1977,842/472,354
22.7 Alexa,Pavlík/Suliga,Blinka 1084,735/581,222 6:0,3:6,10:7 1164,815/571,202
24.7 Vavrys,Alexa/Košut,Blinka 1850,1164/1977,202 2:6,3:6 1775,1089/2278,503
26.7 Rusniok,Karmine/Pavlík,Wojtowicz 685,258/815,256 1:6,6:3,6:3 792,365/788,229
26.7 Jurczyga,Banáš jr./Košut,Blinka 805,472/2278,503 4:6,6:3,6:3 1083,750/2208,433
29.7 Bárci,Pavlík/Alexa,Vavrys 438,788/1089,1775 4:6,6:1,7:5 724,1074/1017,1703
30.7 Rusniok,Karmine/Pavlík,Košut 792,365/1074,2208 2:6,6:3,7:5 1120,693/992,2126
1.8 Hlawiczka,Dulava /Vavrys,Kusnierz 660,114/1703,924 3:6,7:6,10:6 923,377/1637,858
2.8 Rusniok,Zabelka/Pavlík,Wojtowicz 1120,354/992,229 6:3,6:0 1242,476/961,198
2.8 Rusniok,Wojtowicz/Pavlík,Zabelka 1242,198/961,476 3:6,4:6 1206,162/1105,620
2.8 Banáš jr.,Jurczyga/Vavrda,Zamazal 750,1083/842,1131 6:1,6:1 847,1280/793,1082
2.8 Hlawiczka,Dulava/Vavrys,Konderla 923,377/1637,105 6:3,6:4 1097,551/1594,100
6.8 Alexa,Zabelka/Košut,Rada 1017,620/2126,470 6:7,2:6 976,579/2290,634
9.8 Rusniok,Karmine/Pavlík,Wojtowicz 1206,693/1105,162 6:7,6:0,2:10 1158,645/1295,352
14.8 Košut,Rada/Suliga,Vavrda 2290,634/571,793 4:6,6:0,3:6 2217,561/863,1085
15.8 Zamazal,Suliga/Košut,Vavrys 1082,863/2217,1594 1:6,1:6 1033,814/2412,1789
16.8 Zamazal,Karmine/Pavlík,Wojtowicz 1033,645/1295,352 7:6,6:2 1194,806/1254,311
16.8 Hlawiczka,Dulava/Banasinski,Svorník 1097,551/100,474 6:2,1:6,7:10 1056,511/265,639
23.8 Vavrys,Banasinski/Hlawiczka,Dulava 1789,265/1056,511 6:2,5:7,6:10 1738,214/1261,716
29.8 Vavrys,Dulava/Alexa,Kusnierz 1738,716/976,858 6:3,6:1 1921,899/930,812
30.8 Rusniok,Wojtowicz/Pavlík,Zamazal 1158,311/1254,1194 6:0,6:3 1403,556/1193,1133
1.9 Košut,Vavrda/Vavrys,Hlawiczka 2412,1085/1921,1261 7:6,6:1 2730,1403/1841,1181
11.9 Alexa,Suliga/Vavrys,Šmakal 930,814/1841,998 6:4,6:1 1214,1098/1770,927
12.9 Vavrys,Kusnierz/Alexa,Bojda 1770,812/1214,855 4:6,6:3,7:5 1977,1019/1162,803
13.9 Rusniok,Pavlík/Šmakal,Karmine 1403,1193/927,806 3:6,6:4,6:4 1576,1366/884,763
13.9 Hlawiczka,Dulava/Vavrys,Bojda 1181,899/1977,803 1:6,6:3,6:4 1459,1177/1907,733
14.9 Košut,Vavrda/Pavlík,Blinka 2730,1403/1366,433 6:4,3:6,6:2 2910,1583/1321/388
15.9 Rusniok,Karmine/Vavrys,Hlawiczka 1576,763/1907,1459 6:2,3:6,7:5 1913,1100/1823,1375
16.9 Košut,Vavrda/Vavrys,Vavrys 2910,1583/1823,118 6:1,6:3 3104,1777/1774,100
20.9 Košut,Pavlík/Rusniok,Karmine 3104,1321/1913,1100 6:2,7:5 3405,1622/1838,1025
22.9 Hlawiczka,Dulava/Skoupil,Pavlík 1375,1177/3018,1622 5:7,7:5,4:6 1311,1113/3273,1877
22.9 Košut,Vavrda/Rusniok,Karmine 3405,1777/1838,1025 7:5,6:4 3691,2063/1766,953
22.9 Zamazal,Bojda/Vavrys,Kusnierz 1133,703/1774,1019 6:4,6:4 1412,982/1704,949
26.9 Rusniok,Karmine/Pavlík,Wojtowicz 1766,953/1877,566 6:2,6:1 2010,1197/1816,505
27.9 Rusniok,Alexa/Vavrys,Hlawiczka 2010,1162/1704,1311 6:3,6:4 2312,1464/1628,1235
27.9 Košut,Blinka/Vavrys,Alexa 3691,388/1628,1464 7:6,6:1 4000,697/1551,1387
29.9 Skoupil,Vavrys/Hlawiczka,Dulava 3273,1551/1235,1113 6:2,4:6,6:1 3508,1786/1176,1054
29.9 Košut,Pavlík/Zabelka,Banasinski 4000,1816/579,214 6:2,6:0 4079,1895/559,194
30.9 Zabelka,Bodský/Suliga,Blinka 559,112/1098,697 4:6,6:2,6:1 739,292/1053,652
12.10 Košut,Vavrda/Vavrys,Hlawiczka 4079,2063/1786,1176 6:4,7:5 4375,2359/1712,1102
14.10 Rusniok,Hlawiczka/Košut,Vavrda 2312,1102/4375,2359 6:1,6:2 2985,1775/4207,2191