Pravidla 2017

  1. Tenisový žebříček je určen pouze pro rekreační tenisty – členy tenisového oddílu. Soutěž začíná 10.4.2017 a končí 1.10.2017 (podle počasí). Ranking je veden samostatně pro část singles a doubles. Podmínkou zařazení na žebříček 2017 je zaplacení poplatku 200 Kč organizátorovi soutěže. (V případě zařazení pouze do 1 kategorie je poplatek 100 Kč)
  2. Vyzvat je možno kohokoliv ze žebříčku nad sebou a kohokoliv ze sedmi hráčů pod sebou. (V případě doubles se počítá rankingový průměr dvojice). Vyzývající hráč kontaktuje soupeře a po vzájemné dohodě (den a hodinu utkání určuje vyzvaný), pak vyzyvatel zajistí u správce kurtů na daný termín rezervaci. Pokud se oba potenciální soupeři dohodnou přímo na kurtech, tak mohou zápas v případě volného kurtu odehrát ihned.
  3. Utkání se hraje na 2 vítězné sety, 3. set velký tiebreak. (Po vzájemné dohodě lze v případě volného kurtu hrát 3. set). Míče k zápasu dává vyzývající hráč. Pokud soupeř souhlasí, může se hrát s míči hratelnými. V případě, že někdo z hráčů nesouhlasí, pak vyzývající musí poskytnout míče nové (stačí 2 míče). Hrát ze stejným soupeřem je možno 2× za sezónu, za stavu 1:1 lze odehrát 3. zápas.
  4. Vítěz utkání nahlásí výsledek řídícímu soutěže telefonicky, SMS nebo e-mailem. (Vlastimil Alexa: 602 785 282, valexa@volny.cz). Nahlášený výsledek je pak určující pro aktuální pořadí v žebříčku.
  5. Vítěz utkání získává 20% bodů poraženého. (V případě doubles z bodového průměru dvojice). Poražený ztrácí 25% bodů, které získal vítěz. Novým hráčům se přidělí základní hodnota 100 bodů.
  6. Vyhodnocení turnaje proběhne po skončení soutěže. Forma a termín bude včas upřesněna.