Členská schůze 2016


Plénum TO na VH zvolilo udusanou cestu – ne dramatickou katarzi
Necelá polovina členské základny (ze 118 registrovaných) tenisového
oddílu TJ Slavoj Český Těšín se sešla na Valné hromadě dne 26.2.2016,
aby zvolila nový výbor pro další dvouleté období činnosti 2016/2017.
Přesto i tento počet členů pléna byl usnášeníschopný a to dle nových
regulí TJ Slavoj.

V zákulisí byly očekávány velké změny, pokud by plénum dalo
průchod/hlasy konkrétním kandidátům, kterých se do výboru přihlásilo
celkem 10, přičemž jeden z nich před hlasováním odstoupil. Velký rozruch
vyvolala možnost využití plných mocí (5), ovšem s tím někteří
kandidáti nepočítali. Tato záležitost byla posléze hlasováním ke
spokojenosti protestujících „uklizena“/vyřešena. Nově se ucházející kandidáti představili své vize činnosti. Nejvíce vášní vzbudil příspěvek Vlastimila Alexy. Ten vytýčil tyto priority – (dodržování stanov, systémově nastavit fungování závodního tenisu tak, aby tato činnost byla transparentní a pod kontrolou výboru, zklidnit dění  a eliminovat rušivé prvky tak, aby areál sloužil primárně ke hraní tenisu.) 

Odstupujícími členy výboru TO byli: J. Pavlík – předseda, J.
Rašík, K. Bolek a J. Černý (pro nemoc odstoupil z kandidatury na další
období), V. Alexa odstoupil už v průběhu minulého volebního období. Za
svou náročnou práci pro těšínský tenis si odstupující výbor zaslouží
velké poděkování od všech jeho členů a příznivců! Do nového výboru
TO pro období 2016/2017 byli nadpoloviční většinou z pléna znovu zvoleni
resp. zvoleni: J. Pavlík, J. Rašík,
R. Košut, P. Zamazal a D.
Szturcová
.

Podle „šumu“ za plentou „teatru“ těšínského tenisu půjde
v další dvouletce spíše o udržení stávajícího trendu/cesty, nežli
reformu či obávanou dramatickou katarzi/očistu. Věřme, že se novým
členům vedení TO podaří najít společnou řeč ve všech podstatných
záležitostech, které nás povedou alespoň k udržení stávajících
hodnot/turnajů, které oslavují sportovně Těšín, vedou všechny
zúčastněné k vyšším fyzickým i duševním kvalitám či metám
posilujíc zároveň naše společné povědomí.

re


Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *