Členská schůze 2014


Nobilita/šlechta tenisu volila staronové administrátory clubuPo třech letech administrativy staré admirality se opět uskutečnila
Valná hromada styčných důstojníků/ryzího jádra těšínského
tenisu – nejen hráčů, „analytiků“, fishermen/rybářů
neotřelých myšlenek zhmotňovaných do rozličných turnajů, ale
i rozsévačů důležité duchovní opory/góreů.

Stalo se tak v headquarters/velitelském stánku na nábřeží
Míru dne 27.2.2014 za přítomnosti vážených hostů: pánů Viléma
Rusnoka – předsedy oddílu TJ Slavoj Č. Těšín, Mateusze Waliczka –
prezesa TKKF Ogniwo Cieszyn, Petra Procházky – místostarosty
Českého Těšína a Josefa Vlka – okresního zástupce ČTS. Hosté ocenili
širokou členskou základnu spolu s úspěchy a různorodé spektrum našich
aktivit. Dále pak významný přínos těšínského tenisu směrem
k mládeži včetně posílení pozitivních mezigeneračních vazeb, rovněž
tak EU velmi ceněné – utužování vzájemné příhraniční
spolupráce – cestu k „narovnání“ neblahých a dosud lokálními
fanatiky jitřených dějinných reminiscencí/vzpomínek.

Na pořadu dne byla prioritně volba nového výboru (kromě stávajících 5 členů nikdo jiný nekandidoval),  kontrola hospodaření,
termínový kalendář tradičních turnajů či regionálních soutěží,
upřesnění soupisek jednotlivých teamů veteránů a také
kauzalita/objasnění příčin neutěšeného vývoje v závodním zápolení
kat. seniorů s prognózou do budoucna. 

Ani bohaté portfolio originálních aktivit tenistů Těšína, podtrženo
skvělými úspěchy celostátní úrovně, se neobejde bez drobných
zádrhelů/škobrtnutí ve složité organizaci na základním levelu
pawns
/úrovni pěšáků, tj. v režimu rozvrhu všedních hracích dnů
na dvorcích – pro mnohé – oázách duchovní i fyzické potěchy.
Drobné nesrovnalosti byly shledány i mezi řádky textu/výroční zprávy,
ale to dekódovali/rozpoznali jen pážata mysli/nejzasvěcenější.

V celku je možno říct, že tenis Těšína je v rukou dobrotivých a
čestných staronových administrátorů (Jiří Černý, Jiří Pavlík, Vlastimil Alexa, Jakub Rašík, Karel Bolek), kteří jsou ochotni a také schopni
promtně/pružně a rychle řešit i ty neprekérnější výzvy/překážky
bránící zdárnému fungování clubu v těžkém období velkých změn. Za
to jim – za všechny noblemen/šlechtice tenisu – ze srdce
děkujeme a přiložíme ruku k dílu, pokud to bude třeba.

re
3.2. 2014 – Výroční členská schůze oddílu tenisu se uskuteční dne
27. února 2014 v klubovně na tenisových kurtech od
16.30 hod. Původní termín (28.2.2014 v 17.00) konání schůze byl
změněn na žádost zástupců OTF Karviná. VČS se bude řídit tímto
programem: 

1. Zahájení
2. Schválení programu VČS
3. Volba komisí – mandátová, návrhová a volební
4. Zpráva o činnosti oddílu tenisu
5. Zpráva hospodáře
6. Zpráva mandátové komise
7. Zpráva revizní komise
8. Volby nového výboru a revizní komise
9. Diskuse
10. Schválení usnesení
11. Závěr VČS8. 6. 2015 | TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ MARTINA HLAWICZKY

K 1.1. 2015 odstoupil z pozice člena výboru tenisového oddílu
Vlastimil Alexa, nově kooptovaným členem výboru se stal Martin Hlawiczka,
jenž z této funkce posléze k 8.6. 2015 odstoupil a vydal toto
prohlášení:

K dnešnímu dni ukončuji působení ve výboru TO Slavoj Český Těšín.
Rovněž se dále nebudu podílet na organizaci Open Wednesday’s. Má osoba
momentálně nemá čas a psychickou odolnost na zásadní
reformu
, kterou náš oddíl potřebuje. Vše je to běh po trnité
cestě. Hlavně v předešlých letech jsem na našich tenisových kurtech
zažil krásné chvíle, na které nikdy nezapomenu. Například oddílové
turnaje, Open Wednesday’s, žebříčková utkání.

Jestli se má oddíl vyvíjet správným směrem a má se vrátit atmosféra,
tak je potřeba více podpořit lidi, jako Miloslav Vavrys, Vlastimil Alexa.
Možno počítat s férovým a ochotným jednáním u Jirky Pavlíka, Radka
Šmákala -kpt. veteránů nad 35 let, Jiřího Černého. Chuť něco udělat
a organizovat mají René Košut, Petr Zamazal a Robert Bojda.

Omlouvám se všem kamarádům za mé předčasné odstoupení a zároveň
chci požádat o pochopení.

Martin Hlawiczka

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *