Open Wednesday’s 2012


Jakub Rašík uzurpoval grál/puchar breaku počtvrté! 


Organizátoři: Martin Hlawiczka & Vlastik Alexa

OW 2012 1 2 3
Celkové pořadí Rašík Jakub Podgorski Fredy Mojak Marek

2012 1 2 3
8 LipinaR/Maršálek  Skoupil/Kantor BanášR/Dvořák
7 Pytela/Jurczyga BojdaR/Folvarčný Pavlík/Vavrda 
6 Mojak/Kusnierz Rašík/BojdaR DulavaD/Ježovicz 
5 Rašík/Zamazal Mojak/Procházka Hlawiczka/Rusniok 
4 Rašík/Hota Bodský/Rusniok  Podgorski/DudaM
3 LipinaR/Podgorski  DulavaD/Kusnierz Rašík/Siwek
2 Rašík/Podgorski Alexa/Hota Mojak/Zamazal
1 Rašík/ Bolek Mojak/BojdaM Vavrys/Hota 


sumtb12–08
6. 9. 2012 OW  Epilogue

Nenápadný slogan – zlatem vyšitý – na canvasu/plachtě terasy Svatostánku, čehož si jistě málokdo všiml, byl krédem jury/komitétu
nejen v průběhu 6. Open Wednesday’s, ale i v jeho závěru/epilogue a to
plnou měrou! Kvalita myšlení jury se vyjevila v udělování awards/cen
ještě před závěrečným turnajem, který tentokráte neuplatňoval novinku
tzv. koše, a to štědrostí sponzorů a především hlavního muže breaku
2012 – Martina Hlawiczky, kterýžto daroval nejen puchary,
ale i „T“ shirts/košulky, champagne, sadu „žlutýho“ – plzeňský
či radegast, kanistr oleje do automobilu, pingpongové míčky aj. drobnosti,
jež potěší či na něž léta usedá prach.

Slavnostní vyhlášení vtipně provedl hbitý breakista/strůjce
webu/salvator – Vlastík Alexa, ceny předávaly věrné
obětavé notářky/zapisovatelky – Dáša Szturcová, Eva
Fajová
. Jury neopomněla ocenit ani jediného breakistu, který toho
byl „byť jen za zrnko hořčičné“ vskutku hoden – ke
spokojenosti všech!

Zde jsou tituly a ceny: Nejstarší mohykáni – Fredy Podgorski a Karel
Hota, nejmladší hráči Markové Duda a Mandrysz, 100% účastníci Zamazal
Petr, Bodský Přemek a Milo Vavrys, jenž zároveň obdržel kombinovanou cenu
za hbitého fotografa, dále Andrzej Kroll jako nejvzdálenější
účastník (Psczyna PL), pohotové zapisovatelky Eva+ Dáša, rychlý webmaster
Vlastik Alexa, security cenu za spolehlivou ochranu dostali pánové Rusniok
Miloš a Zahraj Jan, oceněni byli i žukovští fotbalisté Skoupil Tomáš a
Košut René za letošní tenisové oživení rekreačního tenisu a nakonec
cenu největšího šoumena letošního openu převzal za nepřítomného Kubu
Siwka jeho spolehlivý deblový parťák Radek Banáš.

Závěrem – nejenže si organizátoři salvatores/spasitelé od začátku
uvědomovali nutnost zachování ryzího turnaje v tie-breaku, ale úkol
nevšední vzájemnou spoluprací skupiny také navýsost v praxi
i dokonale zvládli! Za to jim všichni playeři nově oděného breakového
turnaje ze srdce děkují. openminded

 
Poř doubles bo skóre   Poř doubles bo skóre
1. BanášR/BojdaM 8     7. PodgorskiF/DudaM 4 81:78
2. SkoupilT/AlexaV 7 103:77   8. RusniokM/HotaK 4 78:86
3. HlawiczkaM/BolekK 7 92:77   9. BodskýP/ZamazalP 4 67:83
4. KusnierzM/KošutR 6 93:80   10. MandryszM/VavrdaT 3  
5. LipinaR/SzturcováD 6 96:87   11. ZahrajJ/JurczygaJ 1  
6. VavrysM/KantorV 5            


Výstižný slogan
Nejstarší mohykán – Fredy Podgorski

Nejstarší mohykán – Karel Hota
Nejmladší účastníci – Marek Mandrysz a Marek Duda

Spolehlivé zapisovatelky – Dagmar Szturcová a Eva Fajová
100% účast – Přemek Bodský

100% účast – Petr Zamazal
100% účast a hbitý fotograf Miloš Vavrys

Nejvzdálenější hráč – Andrzej Kroll (Pszczyna)
Cena security – Miloš Rusniok

Cena security – Honza Zahraj
René Košut

Oživení rekreačního tenisu – René Košut a Tomáš Skoupil
Hbitý strůjce webu/salvátor – Vlastik Alexa

Celkové 2. místo Fredy Podgorski
Celkové 1. m ísto Jakub RašíkFredy Podgorski
Jakub Rašík

člen Jury/salvátor – Martin Hlawiczka
Mirek Bojda a Radovan Banáš
29. 8. 2012 OW8 | Trubadúr prvně „zabrnkal“ na loutnu / racketu i sebral tučný štych 45pts!

tb12–08–101

Vítězové turnaje Lipina Radek a Maršálek Jan


Mohl by někdo uvěřit, že v parnu a peci slunka posledního představení
Open Wednesday’s bude jedinečný turnaj léta gradovat až do kapacitního
limitu podkaštanového zázemí a slunečního svitu s 15 páry breaku
dychtivých playerů?

Natož Honza Maršálek/oblíbený trubadúr, který ani
zbla netušil, že spolu s Radkem Lipinou může ve svém
prvním tenisovém přestavení v breaku, takovou měrou uspět! Oba sebrali za
svůj virtuózní koncert na dvorcích pod kaštany ten nejvyšší počet bodů
v největší konkurenci letos.

Tabulka je uzavřena, hlavní představení skončilo. Zbývá už jen
vyhodnotit 6. ročník Open Wednesday’s, což se odehraje ve středu (jak
jinak?) 5.9. za každého počasí. Snad budou sponsoři, ale i tak…

“bude určitě veselo, o tom žádná”. (Výrok Pepíka Kupky)

openminded


koš A Rašík, Banáš, Lipina, Alexa, Skoupil, Vavrys, Hlawiczka, BojdaR,
Pavlík, Bodský, Košut, Rusniok, Duda, Podgorski, BojdaM
koš B Ježovicz, Hota, Rada, Zamazal, Procházka, SikoraJ, Zahraj, Siwek,
Jurczyga, Folvarčný, Vavrda, Horák, Maršálek, Dvořák, Kantor
tabtb12–08

1. LipinaR- MaršálekJ 45 b. | 2. SkoupilT – KantorV 42 b. |
3. BanášR – DvořákP 39 b. | 4. RašíkJ – SikoraJ 36 b. |
5. BojdaR – ZamazalP 33 b. | 6. DudaM – JežoviczA 30 b. |
7. AlexaV – RadaR 27 b. | 8. HlawiczkaM – HorákJ 24 b.|
9. VavrysM – ProcházkaP 21 b. | 10. PavlíkJ – Zahraj 18 b. |
11. BodskýP – JurczygaJ 15 b. | 12. KošutR – SiwekJ 12 b. |
13. BojdaM – FolvarčnýP 9 b. | 14. PodgorskiF – HotaK 6 b. |
15. RusniokM – VavrdaT 3 .22. 8. 2012 OW7 | Sedmička breaku gradovala padesátkou M. Rusnioka

tb12–07–103

Vítězové Pytela Jiří a Jurczyga Jan


Mohly si elity/uchazeči o puchar Open Wednesday’s opravdu dovolit luxus
absence na předposledním tie-breakovém session/turnaji?! Jsou někteří
breakisté vskutku tak vypočítaví či naivní anebo šetří svou potenci na
nadcházející vrchol těšínské tenisové sezóny – Memoriál Vl.
Stoszka
o tomto weakendu?

Randevous o 12 párech vyšperkoval svou účastí pouze ex-boss a
nynější trenér tenisového potěru ve Vitality Vendryně – Jiří
Pytela
, který spolu s novicem Janem Jurczygou také
uzurpoval první cenu, čímž zhatili šance ne-elitní kategorie playerů,
jež si brousili hardware/zuby na pocty + body toho dne nejvyšší.

Absentující elita mohla jen litovat čili tlouci hlavou o Zeď nářků a
to ze dvou důvodů: 1. Ztráty tučných bodů 2. Příležitosti popřát
objevu roku – Miloši Rusniokovi z Koňakova k jeho
jubileu (50), jež svým výkonem na dvorcích i povahovými rysy opravdového
muže breaku značně obohacuje picniky/dění na levém břehu Olzy!
BLAHOPŘEJEME – Jen tak dál, Milo! openminded

tb12–07–100

koš A Pytela, Vavrys, Pavlík, Hlawiczka, BojdaR, Bodský, Košut, Rusniok,
Skoupil, Ježovicz, Duda, Rada
koš B Podgorski, BojdaM, Zamazal, Procházka, Zahraj, Siwek, Kurek, Jurczyga,
Folvarčný, Vavrda, Kučera, Horák
tabtb12–07

1. Pytela- Jurczyga 36 b.| 2. BojdaR – Folvarčný 33 b. |
3. Pavlík – Vavrda 30 b. | 4. Košut – Podgorski 27 b. |
5. Skoupil – Kučera 24 b. | 6. Hlawiczka – Zahraj 21 b. |
7. Duda – BojdaM 18 b. | 8. Vavrys – Horák 15 b. | 9. Rusniok –
Procházka 12 b. | 10. Rada – Siwek 9 b. | 11. Ježovicz – Zamazal 6 b.
| 12. Bodský – Kurek 3 b.

tb12–07–101
Jubilant a momentálně žhavý kandidát na puchar Miloš Rusniok
15. 8. 2012 OW6 | Přehršle podivností infikovala break – dance sex/six

Vítězové Mojak Marek a Kusnierz Marcel

Rekordních 14 párů okrášlilo tenisový taneční parket těšínského
Svatostánku s primabalerínami Bárou Przybylovou, Ájou Žambochovou a
Dorotkou Ciencialovou (13) ještě jinak krásného dne v půli srpna. Kolikero
vyslovených přání/nepřání bylo naplněno již na začátku losu za
patřičného dohledu komitétu i rodinných příslušníků (Radek Banáš,
Karel Hota), podivných zranění (Bára) a zázračného uzdravení (Radek) či
falsu resultátů utkání za účelem dosažení lepšího umístění
v konečném součtu vzájemného soupeření na rudém parketu/courtech (Fred
Podgorski)!

Je nesmírně těžké pro jury správně vyhodnotit performanci/výkon
tanečníků/tanečnic, pokud se v průběhu taneční parády/tenisové hry
vyskytne byť jen lehký závan nepravosti/levárny. Je nelehkým úkolem
hodnotitelů nalézat řešení možných úletů, rozkličovat je v jejich
zárodku, aby pohár získal ten pravý player, jenž je toho po
zásluze hoden!

A koho tentokráte vypíchnout/zviditelnit? Rozhodně maniaky
PC/programátory Alexe Ježoviče spolu s Davem
Dulavou
za jejich bezchybné umísťování granulátu/balónků na
taneční parket tam, kde jej ostatní mohli jen s námahou svým
hardwarem/pálkou identifikovat/odehrát. MUDr. Zdenka Kubíka
za účast i ukázku „staré školy“ na živo v nadstandardním podání
spolu s Gagarinem /Vlastikem Alexou, jenž se rovněž
piple/zabývá PC, ovšem nejvíce ze všech v softwaru; Martina
Hlawiczku
 – salvátora breakového turnaje letošní sezóny a
nadějného cyklistu spolu s krakenem Polskich Tater Fredem
Podgorskim
, kterýžto ovládá pálku stejně dobře jak cepín!
Jakuba Rašíka, jenž tvrdohlavě používá prastarý
hardware ze dřeva/IBM na děrovací štítky.

Portfolio/počet breakistů se po 6. turnaji Open Wednesday’s rozrostlo
na nezanedbatelných 40! Potěšilo, že k podvečernímu
rozjímání/myšlenkovým gejzírům se přidali ex-boss Jiří Pytela
i znalec těšínského dění/historik Walter Potyka! A co bylo
uštrykováno/vyplozeno? Datum šluskolóny/vyhodnocení letošního break-dance
a to ve středu 5.9.2012!

openminded

tb12–06–100

tb12–06–102

koš A Rašík, Moják, Banáš, LipinaR, Alexa, Dulava, Vavrys, Pavlík,
Hlawiczka, Bodský, Žamboch, Košut, Rusniok, Przybylová
koš B Podgorski, Kusnierz, Hota, Kubík, BojdaM, Zamazal, Procházka, Ježovicz,
Zahraj, DudaM, Siwek, Kurek, Gleta, Ciencialová

tabtb12–06

1. Mojak – Kusnierz 42 b. | 2. Rašík – BojdaM 39 b. |
3. Dulava – Ježovicz 36 b.| 4. Hlawiczka – Podgorski 33 b. |
5. Alexa – Kubík 30 b. | 6. Rusniok – Duda 27 b. | 7. Pavlík –
Zahraj 24 b. | 8. Žamboch – Hota 21 b. | 9. Košut – Procházka
18 b.| 10. Vavrys – Zamazal 15 b. | 11. Bodský – Gleta 12 b. |
12. Banáš – Siwek 9 b. | 13. Przybylová – Ciencialová 6 b.|
14. LipinaR – Kurek 3 b.


8. 8. 2012 OW5 | Dravé mládí a dívčí půvab zdobil rubikon breaku No 5

st12–5–100a

Vítězové Rašík Jakub a Zamazal Petr


Letos poprvé jsme mohli obdivovat odvahu spolu s dívčím tenisovým umem
doposud jediné zástupkyně něhy a půvabu – Báry
Przybylové
! Silným drivem/vzletem zapůsobila mladá generace (René
Košut, Martin Hlawiczka, Petr Zamazal, Tomové Vavrda a
Skoupil) i dosud na piedestale neznámý emerytní brejkista –
Miloš Rusniok ! Posunem ve výkonnosti se blýskl také Pepa
Horák – sponzor a stínový char/uklízeč podlahových krytin koridorů
Svatostánku.

Tentokráte se dostavilo 12 párů vyznavačů breaku a někteří byli
zvláště udiveni, když se nalezli v koši „A“ místo „B“. Je to
díky bedlivému monitoringu jury/komitétu turnaje, jemuž neunikne byť
nepatrné vylepšení hardwaru plejerů (viz foto testovací kolekce SKVELAKOLA)
či jeho manipulace/ovládání na vyšším levelu/úrovni jejich majiteli.

Stínem Open Wedn. No 5 bylo svalové zranění Andrzeje
Krolla
, jež musel odstoupit, čímž notně rozesmutněl milovníka
breaku – Přemka Otokara Bodského. Jinak ve společnosti breakistů nikdy
nebylo příčin ke smutku – protože se vždy najdou nezištní donátoři
jako Pepa Horák (koště, půllitr), Petr
Zamazal
(střelivo/tretorny), Marcel Kusnierz
(lahodná medovina), Pítr Procházka (sponzorské žluté)
… !

A tak se oblíbený turnaj okurkové sezóny/léta dostal do druhé
poloviny/překročil rubikon, kde se začínají rýsovat kontury postav
možných kandidátů slávy a těch, kteří nezískají laureát, i kdyby
měli TOP DRIVE/vyvinuli nejvyšší možné úsilí.

openminded

st12–5–100

koš A Rašík J, Moják M, Alexa V, Vavrys M, Pavlík J, Bojda R, Hlawiczka M,
Bodský P, Skoupil T, Žamboch J, Podgorski F, Košut R
koš B Kusnierz M, Hota K, Zamazal P, Procházka P, Rusniok M, Zahraj J, Siwek J,
Horák J, Kurek T, Kroll A, Przybylová B, Vavrda T
sumtb12–05a

1. Rašík – Zamazal 36 b. | 2. Mojak – Procházka 33 b. |
3. Hlawiczka – Rusniok 30 b. | 4. BojdaR – Kusnierz 27 b. |
5. Skoupil – Vavrda 24 b. | 6. Pavlík – BojdaM 21 b. |
7. Vavrys – Zahraj 18 b. | 8. Žamboch – Hota 15 b. |
9. Podgorski – Przybylová 12 b. | 10. Košut – Horák 9 b. |
11. Alexa – Siwek 6 | 12. Bodský – Kroll 3 b.
1. 8. 2012 OW4 | „Great Masters“ Charlie (71) & Fred (76) přitvrdili muziku na break – dance No 4!

tb12–04–101

Szturcová Dagmar, vítězové Hota Karel a Rašík Jakub


v tanečním doprovodu s Jakubem Rašíkem resp.
Markem Dudou zatočili s naivními tanečníky rekordního
Open Wednesday’s (13 párů) v prvním horkém odpoledni léta
měsíce srpna.

Nezbývá než vyjádřit obdiv veteránům těšínského tenisu za jejich
obdivuhodnou výkonnost v první polovině sezóny 2012! Je patrné, že
tie-breakové středy „táhnou“ milovníky tenisu čím dál víc
i vpřípadě nepřízně počasí. Ať je horko nebo déšť, ve Svatostánku
tenisu Těšína, je vždy plno brejkistů v napjatém očekávání
příznivého losu, což mnozí z nich považují za krásné momentum/koření
turnaje. Na „košt“ jeho nevšední atmosféry přijeli plejeři až
z daleké Psczyny – Polska (80 km)! Pravidelně se jej zúčastňují tři
generace plejerů různých profesí/zaměření a životních postojů.

Na tanečních parketech 1–5 se dokonce občas i střílelo – jak
někde v kině za velkou louží – zvláště z hardwaru Jakuba, Milošů,
Radka Lipiny či jiných, jenže tyto nejapné incidenty byly samotnými
opponenty/protivníky plejery neb organizátory v zárodku ukočírovány. Je
velmi potěšitelné, že „diskoška“ v break-dance je pozorně sledována
jedním z největších příznivců a supporterů bílého sportu
Těšína – gentlemanem Pepíkem Kupkou.

openminded

tb12–04–100

koš A Rašík, Moják, LipinaR, Alexa, Vavrys, Pavlík, BojdaR, Hlawiczka,
Bodský, Skoupil, Žamboch, Podgorski, Kusnierz
koš B Hota, Košut, Zamazal, Procházka, Ježovicz, Rusniok, Zahraj, DudaM, Siwek,
Horák, Kurek, Kroll, Puper
tabtb12–04

1. Rašík – Hota 39 b. | 2. Bodský – Rusniok 36 b. | 3. Podgorski – DudaM 33 b. | 4. LipinaR – Procházka 30 b. | 5. Žamboch – Košut 27 b. | 6. Vavrys – Ježovicz 24 b. | 7. BojdaR – Zamazal 21 b. | 8. Mojak – Kurek 18 b. | 9. Skoupil – Zahraj 15 b. | 10. Pavlík – Siwek 12 b. | 11. Alexa – Kroll 9 b. |
12. Hlawiczka – Horák 6 b. | 13. Kusnierz – Puper 3 b.

25. 7. 2012 OW3 | Horský vůdce Fred (76) transmutoval na Yettiho

3ow12–013b

Jak jinak popsat dvojí vítězství Freda Podgorského –
člena horské služby v Tatrách a zároveň nejstaršího nezdolného
bojovníka tenisových kurtů! Tento zachránce ztracených či zraněných
existencí hor se spolu s Radkem Lipinou proměnil na nedostižného
Yettiho tenisu.

Tentokráte opět padl rekord v počtu zúčastněných brejku –
12 párů! Pro osamoceného organizátora Gagarina/Vlastika
Alexu bylo nesnadné rozhodnout, zda se bude „koráb tie- breaku“ pohybovat
na nižší (classic) nebo vyšší (big) letové hladině. Mnozí brejkisté
želeli jeho rozhodnutí pro první variantu a to z důvodu zlepšeného
počasí, kteréžto mjr. Gagarin nemohl predikovat/odhadnout.

Nóvum zavedení losovacích košů se osvědčil, ba nemnohý plejer dokonce
navrhl zavedení koše č. 3 z důvodu vlastní kritiky úrovně manipulace
s hardwarem/pálkou. Naše notářky a zapisovatelky Dáša Szturcová
& Eva Fajová
upgradovaly/vylepšily svou zodpovědnou práci na
maximum dosažitelného tím, že donutily PC průběžně zobrazovat pořadí
v turnaji. Poprvé rovněž zafungoval systém „rychlého občerstvení“
U nets/sití servismanem Jakubem Rašíkem, což se zásadně
brejkisty neodmítá.

Objevilo se několik noviců, kteří mohou velmi brzy zamotat hlavy
favoritům – Tom Skoupil, Miloš Rusniok, Jan Zahraj, Markové Mandrysz a
Duda, Petr Folvarčný aj. Proslýchá se, že se ke „korábu“ připojí
i další nadějní uživatelé hardwaru/plejeři, ale o tom až když se
tak stane.

openminded

tb12–03–100

koš A Rašík, Moják, LipinaR, Dulava, Blinka, Alexa, Vavrys, Pavlík, BojdaR,
Bodský, Niznikiewicz, Skoupil
koš B Kusnierz, Podgorski, Zamazal, Procházka, Ježovicz, Folvarčný, Rusniok,
Zahraj, DudaM, MandryszM, Siwek, Horák
tabtb12–03a

1. LipinaR – Podgorski 36 b. | 2. Dulava – Kusnierz 33 b. |
3.Rašík – Siwek 30 b. | 4. Moják – Zamazal 27 b. | 5. Blinka –
Rusniok 24 b. | 6. Bodský – Folvarčný 21 b. | 7.Skoupil – Duda
18 b. | 8. Vavrys – Ježovicz 15 b. | 9. Pavlík – Mandrysz 12 b. |
10. BojdaR – Procházka 9 b. | 11. Alexa – Horák 6 b. |
12. Niznikiewicz – Zahraj 3 b.

18. 7. 2012 OW2 | Klystýr šamanů tenisu K. Hóty & Vl. Alexy aplikován všem!

tb12–02–100

Dokonalý proplach žaludku “schytali” brejkisté v druhémturnaji Open Wednesday’s dne 18.7. od výše zmíněných vyvolavačů
extáze a to bez výjimky, přičemž favorizovaní Vilfordovic
kluci
(J. Černý/Black & R. Bojda/Gabašvili) utřeli akorát
ústa/hubu!

Rekordních 9 párů vyznavačů brejku se sešlo do
Svatostánku tenisu v Těšíně, aby dále umocnilo kouzlo originálního
turnaje. Nabíledni byla nevšední image/punc, jenž dodaly perly
tenisu
jako R. Banáš, M. Moják, J. Rašík, J. Černý v koši
„A“. Není divu, že mnozí plejeři relativně dobrých kvalit (R. Bojda,
M. Hlawiczka, M. Vavrys ), si přáli degradovat do koše „B“, aby mohli
perlit/zářit vedle nefalešných drahokamů tenisové hry
širokého okolí.

Do nebes volajícího úspěchu dosáhl pár, jenž nemohl být nikým –
ani největším optimistou – predikován/pasován na favorita turnaje!
Legenda spisovatel Karel Hóta (71) spolu
s Gagarinem/Vlastikem Alexou (50) se „nalezli na stejné
notě“/orbitě a toliko o jediný TRETORN/míč přišli o první post tím,
že velkoryse darovali bod Bossovi/Jirkovi Pavlíkovi & Alexu Ježovičovi!
Zde se ukazuje jakou důležitost má každý vniveč odpálkovaný míč –
kdo chce uspět, nesmí balónky/body mrhat!

Za zmínku jistě stojí dva zamrzlé fotoaparáty v rukou
věrné notářky/zapisovatelky – stínové šamanky –Evy
Fajové
v průběhu úvodního zvěčnění účastníků. Dva
aparáty k tomuto účelu jí podané, doslova zamrzly/ztratily funkčnost,
přičemž v rukou jiných (Martin & Milo; viz. fotodokumentace) běžně
zafungovaly! A tak se pro tentokrát podařilo podchytit pouze necelé
gro/komando tajemných čarů toho dne netušících nastoupených brejkistů.
Tímto věci znalí experti dospěli k přesvědčení, že brejkové
středy/Open Wednesday’s jsou srazem/sletem kouzel vybavených
šamanů/čarodějek, kteří potírají/doslova v praxi negují fyzikální
zákony či myšlenkové procesy/axiomy.

Openminded

openwedn2–002

Mysterious foto


openwedn2–003

koš A Rašík J, Moják M, Banáš R, Černý J, Alexa V, Vavrys M, Pavlík J,
Hlawiczka M, Bodský P
koš B Bojda R, Hota K, Kusnierz M, Podgorski F, Zamazal P, Procházka P, Ježovicz
A, Kurek T, Siwek J
tabtb12–02a

1. Rašík – Podgorski 27 b. | 2. Alexa – Hota 24 b. |
3. Moják – Zamazal 21 b. | 4.Černý – BojdaR 18 b. | 5. Pavlík –
Ježovicz 15 b. | 6. Banáš – Siwek 12 b. | 7. Vavrys – Kusnierz
9 b. | 8. Hlawiczka – Procházka 6 b. | 9. Bodský – Kurek 3 b.


11. 7. 2012 OW1 | Milovník véla Martin Hlawiczka spasil OW 2012

tb12–101b

Milovník véla Martin Hlawiczka spasil Open
Wednesday’s 2012 v momentě, kdy velkohubý Karhu/Jindřich Smiga –
organizátor od pivního stolu – zalezl do brlohu. Už před týdnem (4.7.)
se srotil dobrý tucet brejkistů ve Svatostánku Těšína, aby poctil svou
účastí již 6. ročník věhlasné tenisové soutěže
regionu, ale marně! Hlavní organizér nebyl k nalezení, přestože toto již
dříve v šenku slíbil. A tak brejkisté z Havířova, Frýdku, Cieszyna a
odjinud rozpačitě přemítali co se u nás děje. Nebylo nikoho, kdo by podal
vysvětlení. První středa vyšla v niveč – naštěstí
začalo pršet.

11.7.2012 je datum první zkoušky/prologu turnaje, kterého se chopil
nadějný vélopedista – salvator/spasitel Martin Hlawiczka,
jež spolu s Gagarinem/Vlastikem Alexou pojali Open
Wednesday’s trochu po svém. Zrušili původní losování párů a místo
toho zařazovali účastníky do košů „A“ (výkonem
lepší) a „B“ (slabší) podle aktuálního ratingového vyhodnocení dle
drabinek singles i doubles, včetně přihlédnutí k vysoce ceněnému
zimnímu turnaji Vitality ve Vendryni. Prize money byly
rovněž eliminovány s odůvodněním: „Hrajeme pro radost.“
K radosti téměř všech se poprvé hrál BIG TIE-BREAK (do deseti)
s nádavkem/bonusem odvet v TIE-BREAK CLASSIC (do sedmi), což u některých
nejmenovaných brejkistů způsobilo nevoli, poněvadž se již mezitím
stačili občerstvit jedním „žlutým“/pivem. Tento experiment odvet bude
ještě dále diskutován, protože nebyl ohlášen s předstihem – jednalo
se o spontánní myšlenkový výron jednoho z organizérů v době
působení silného slunečního svitu.

Po výhružkách z nebes/přerušovaný déšť se Fred
chopil díla na občerstvovacích stanicích/courtech No 1, 2, 3 a spolu
s vedením clubu trval na svém, přestože mnozí brejkisté by se rádi
uchýlili na stánek No 7 či 5. Zde je vidět velký posun
v myšlení a přístupu
k turnaji, nežli tomu bylo vloni! Je
patrné, že se ex-organizér/kachnycz – Miloš Vavrys rozjel svou náročnou
etapu chytře a ku prospěchu celé Tour de Open a nemohl chybět, aby skrytě
pozoroval bravurní Martinův únik a mohl o tom šířit zvěsti na
oblíbených a hodně čtených websites! Nesměla chybět Eva
Fajová
/počtářka a zapisovatelka, jakož i supervizor MUDr.
Zdenek Kubík. (Dalšími skrytými observéry byli shledáni
Boss/Jirka Pavlík a Ivan Makaj, jež byli skryti v občerstvovačce/courtu No
4. Nabízí se otázka: PROČ? )

Na závěr výrok dne k pobavení věci znalých: „Dnes mi serv nějak
nejde
.“ Autorem je: A – Marek Moják, B – Jakub Rašík, C –
Karel Bolek. (C = správně!)

V zájmu zachování kontinuity, tradice a udržení věhlasu sepsal –
Openminded

tb12–100b

koš A Rašík Jakub, Moják Marek, Blinka Zdeněk, Alexa Vlastimil, Vavrys
Miloslav, Hlawiczka Martin
koš B Bolek Karel, Bodský Přemek, Hota Karel, Kusnierz Marcel, Bojda Mirek,
Zamazal Petr
tb12–01b tb12–01a

1. Rašík J. – Bolek K. 18 b. | 2. Moják M. – Bojda M. 15 b. |
3. Vavrys M. – Hota K. 12 b. | 4. Hlawiczka M. – Zamazal P. 9 b. |
5. Alexa V. – Bodský P. 6 b. | 6. Blinka Z. – Kusnierz M. 3 b.


tb12b

Přihlášky na místě před turnajem každou hratelnou středu (červenec a srpen) do 15:55
Vklad 30 Kč/player, + 50 Kč kurtovné pro hráče bez zaplacení oddílových příspěvků
Hra Doubles (losování nasazením nejlepších) na jeden vítězný tie-break
Bodování dle bodovací tabulky, do celkového pořadí se započte 5 nejlepších výsledků
Tituly celkový vítěz získá titul – NEJLEPŠÍ DOUBLISTA OPEN WEDNESDAY’S 2012
Vedení Hlawiczka Martin, Alexa Vlastik
Poznámka případné změny jsou organizátory vyhrazenyStart a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *